Bekijk het cursus aanbod van Docentenbijscholing!

Creatiespiraal voor docenten

Creatiespiraal
Deze cursus leert je om leerlingen bij de hand te nemen op een avontuurlijke reis langs hun eigen (droom-)wensen op weg naar verwezenlijking door middel van de Creatiespiraal. Wat zijn je dromen en hoe maak je ze waar? Lees verder.

Docentenbijscholing cursus Kunsteducatie

Kunsteducatie
Tijdens de cursus Kunsteducatie krijg je handvatten om te werken aan het beeldend onderwijs dat je nu geeft. Goed beeldend onderwijs is een belangrijke manier voor kinderen om een creatieve en onderzoekende houding te ontwikkelen. Lees verder.

Docentenbijscholing Leren kijken naar kunst

Leren kijken naar en reflecteren op kunst
Tijdens de cursus leer je leerlingen te kijken naar hun eigen werk, daarop te reflecteren en op het werk van een ander te reflecteren. Daarnaast krijg handvatten hoe je met kinderen naar een kunstwerk kunt kijken en hoe je daar open gesprekken over voert. Lees verder.

Motiverende gespreksvoering in de klas Docentenbijscholing cursus

Motiverende gespreksvoering met leerlingen
Deze cursus leert je om leerlingen te helpen om hun gedrag te veranderen en hun weerstanden te onderzoeken en los te laten. Je kunt deze gesprekstechniek gebruiken om elke leerling te helpen om het beste in zichzelf naar boven te halen en blokkades aan te pakken. Lees verder.

Yoga en Mindfulness in de klas Docentenbijscholing

Yoga en Mindfulness in de klas
Tijdens deze cursus leer je hoe je leerlingen kan helpen om in een rustige gemoedstoestand te komen waardoor zij zich beter kunnen concentreren en de sfeer in de klas kunnen beïnvloeden. Concentratie en de sfeer in de klas zijn van grote invloed op het leerproces. Lees verder.

Cursus Teamgericht zorgoverleg over agressie en schokkende gebeurtenissen

Teamgericht overleg over Agressie en Schokkende gebeurtenissen
Tijdens deze cursus word je opgeleid om gestructureerde gesprekken met collega's te voeren. TOAS is bedoelt om de collegiale steun te verbeteren en veiliger te werken. Het is een structureel overleg over agressie en schokkende gebeurtenissen op de school werkvloer. Lees verder.

IdentiteitsCirkels
In deze cursus leer je om de IdentiteitsCirkel te gebruiken om een proces op gang te brengen dat leerlingen helpt om na te denken en te voelen wie ze zijn en wie de ander is. Je leert een stukje theorie over identiteit en imago en om de IdentiteitsCirkel toe te passen in de klas. Lees verder.

Leerling Coaching met het Enneagram
Deze cursus leert je om leerlingen te coachen op basis van het Enneagram. Vanuit het Enneagram leer je het type van de leerling te achterhalen en breng je tevens diens subtypen in beeld. Daarmee ontstaat een gedetailleerd overzicht van de persoonlijkheid van leerlingen. Lees verder.

Digitale Top Tools voor in de Klas
De cursus introduceert je bij een aantal verschillende digitale tools die onder andere gebruikt kunnen worden om makkelijk lesmateriaal vorm te geven, leerlingen effectief samen te laten werken, je lessen te voorzien van interactiviteit, digitale toetsen en quizzen aan te maken en nog veel meer. Lees verder

Effectief coachen van leerlingen
Naast het verstrekken van informatie en het aanzetten tot nauwkeurig waarnemen en nadenken, is een leraar, als het goed is, vooral bezig met coachen. Coachen is een leerling zo begeleiden dat hij of zij eigenaar blijft van de beoogde verandering. Lees verder.

Scrum op School
Scrum op School is een activerende werkvorm, waarbij het eigendom van het leerproces aan de leerlingen wordt gedelegeerd. De focus ligt op samenwerken, diepgaand leren en persoonlijke ontwikkeling. Met Scrum op School gaan leerlingen effectief en zelfsturend samenwerken, zichzelf ontwikkelen en beter presteren.  Lees verder.

Leerlingen leren programmeren
Digitale vaardigheden en kennis van technologie zijn van groot belang. De rol van scholen in het leren omgaan met technologie en ICT onderwijs wordt steeds belangrijker. Tijdens deze cursus leren we je de beginselen van programmeren op een heel makkelijke en toegankelijke methode.  Lees verder.

Veilig op het internet - Thuis en in de Klas
Tijdens deze cursus leer je hoe je een gesprek op gang brengt tussen leerlingen, ouders en leerkrachten over de kansen en gevaren van nieuwe media. Je leert hoe je je leerlingen zoveel mogelijk beschermt tegen de gevaren van social media en wat je kunt doen tegen cyberpesten. Lees verder.

ICT op School: geen woorden maar daden
Wanneer je een beter idee hebt wat leren programmeren inhoudt, bekend bent met ‘computational thinking’ en wat mediawijsheid in de praktijk betekent, dan wordt het ook makkelijker om dit op school te implementeren. Lees verder.

Circling in de Klas
Circling is een simpele, laagdrempelige meditatie methode die leerlingen uitnodigt om in het nu te zijn, zich te openen en volledig de ervaring van het moment te ervaren. Circling kan leerlingen helpen om meer contact met zichzelf en met anderen te maken. Lees verder.

Debatteren kun je leren
Deze cursus is gericht op het overbrengen van kennis van het debatteren aan leerlingen. Centraal staat de visie dat iedereen kan leren debatteren. Het debat is een toegankelijke en laagdrempelige werkvorm die leerlingen stimuleert. Lees verder.

Rekenen met plezier
Deze cursus is gericht op de implementatie van een preventieve aanpak en gerichte begeleiding van rekenproblemen op je school. Centraal staat de toepassing van het ERWD protocol. Je ontvangt concrete handvatten om Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie bij leerlingen te signaleren en te begeleiden. Lees verder.

Faalangst de Baas
In de cursus Faalangst de Baas leer je faalangst te begrijpen en tijdig te signaleren bij je leerlingen. Ook krijg je handvatten voor het ondersteunen van leerlingen met faalangst en voor het preventief aanpakken van faalangst. Iedereen heeft wel eens last van gevoelens of kenmerken van faalangst. Je zult daarom tijdens de cursus ook informatie opdoen die je klassikaal in kunt zetten. Lees verder.

Escape the Classroom
In een Escape the Classroom wordt een groepje leerlingen opgesloten in een lokaal en door het oplossen van allerlei puzzels kunnen ze zich bevrijden. Escape the Classroom is ‘edutainment’ bij uitstek; terwijl de leerlingen de puzzels oplossen leren ze niet alleen logisch denken maar leren tegelijkertijd vakdidactisch-inhoudelijk. Lees verder.

>