Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering

Om je leerlingen te stimuleren en te ondersteunen in hun persoonlijke groei, maar ook in gedragsverandering, is het belangrijk voor jou als mentor om motiverende gesprekken te hebben met je leerlingen. Bekijk de onderstaande video waarin we uitleggen hoe je door middel van motiverende gespreksvoering je leerlingen helpt om hun eigen motivatie en potentie te ontdekken.

Bekijk de video

Motivatie Kletskaarten

Kletskaarten zijn kaarten met stellingen en vragen die kunnen helpen bij het creëren van een open dialoog met je leerlingen en tussen leerlingen onderling.

Speciaal voor het voeren van motiverende gesprekken hebben wij de
'Motivatie Kletskaarten' ontwikkeld. Deze kaarten kunnen helpen bij het motiveren van leerlingen om open te communiceren over hun gedachten en perspectieven.


Activiteiten

Er zijn veel activiteiten die je met je leerlingen kunt doen om de motivatie te bevorderen. In deze module beschrijven we er twee: "Doelenkaartjes" en "Motivatiecirkel". Deze activiteiten zijn bedoeld om je te helpen je persoonlijke en schooldoelen te identificeren en je motivatie te versterken.


Doelenkaartjes

Deze activiteit helpt leerlingen om hun persoonlijke en schooldoelen te identificeren en te visualiseren. Door hun doelen op te schrijven en te delen, worden ze gemotiveerd om eraan te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen succes.

Tijd: 60 minuten

Stappen:

  1. Inleiding (10 minuten): Leg de activiteit uit en bespreek het belang van het stellen van doelen. Geef voorbeelden van korte- en langetermijndoelen.
  2. Individuele reflectie (15 minuten): Geef elke leerling een paar kaartjes en vraag hen om na te denken over hun persoonlijke en schooldoelen. Laat hen deze opschrijven. Bijvoorbeeld: "Een voldoende halen voor wiskunde" of "Elke dag 30 minuten lezen".
  3. Groepsdiscussie (20 minuten): Laat de leerlingen in kleine groepjes hun doelen delen. Dit bevordert onderlinge steun en motivatie.
  4. Creatieve verwerking (15 minuten): Laat de leerlingen hun kaartjes versieren en ophangen in de klas op een 'doelenmuur'. Dit visuele hulpmiddel dient als constante herinnering aan hun doelen.


Motivatiecirkel

Beschrijving: Deze activiteit bevordert samenwerking en gedeelde motivatie door leerlingen te laten reflecteren op wat hen motiveert en hoe ze elkaar kunnen ondersteunen.

Tijd: 45 minuten

Stappen:

  1. Inleiding (5 minuten): Leg de activiteit uit en bespreek kort wat motivatie is en waarom het belangrijk is.
  2. Motivatiekaartjes (10 minuten): Geef elke leerling een kaartje en vraag hen om op te schrijven wat hen motiveert om hun best te doen op school. Dit kan een persoon zijn, een toekomstig doel, een hobby, etc.
  3. Motivatiecirkel (20 minuten): Zet de leerlingen in een cirkel en laat hen om de beurt hun motivatiekaartjes delen. Vraag hen om na te denken over hoe ze elkaar kunnen helpen om gemotiveerd te blijven.
  4. Actieplan (10 minuten): Laat de leerlingen in groepjes nadenken over concrete acties die ze kunnen ondernemen om elkaar te motiveren. Dit kan bijvoorbeeld zijn: elkaar herinneren aan deadlines, samen studeren, positieve berichten sturen, etc.

Compliment Kaarten

Bij motiverende gespreksvoering is het vieren van successen, hoe klein ook, en erkenning erg belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een compliment. Een compliment geeft een positief gevoel, stimuleert het zelfvertrouwen en motiveert om door te gaan.

Om je leerlingen te helpen bij het geven van complimenten hebben wij Compliment Kaarten gemaakt. Op de kaarten staan stellingen die de leerlingen vervolgens kunnen aanvullen met bijvoorbeeld een toelichting. 

Comments are closed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}