Identiteitscirkels

Wie ben ik? En wie ben jij? Hoe zie ik mijzelf? Hoe zie jij mij? Identiteit en imago zijn altijd al belangrijke thema’s voor opgroeiende jonge mensen geweest. Maar je eigen identiteit en uniciteit ontdekken was misschien nog nooit zo verwarrend als nu. Hoe ontdek je jezelf in deze ‘maakbare’ wereld van social media, waar jongeren op instagram, snapchat en facebook dagelijks selfies en video’s delen in afwachting van zoveel mogelijk likes, hartjes en shares? En wie ben je als die likes, hartjes en shares misschien wel uitblijven?

Een identiteitscirkel is een segmentencirkel, waarin je de dingen die voor jou op dit moment belangrijk zijn op een simpele manier zichtbaar kan maken. Zo creëer je een unieke visuele weergave van je eigen identiteit. De Identiteitscirkel is een uiterst creatieve en toegankelijke werkvorm waarmee je jouw leerlingen aan het denken zet over hun eigen identiteit èn waarmee je ze stimuleert om met elkaar in gesprek te gaan over hoe ze zichzelf en elkaar zien.

In de cursus Identiteitscirkels leer je hoe je de Identiteitscirkel in de klas kan inzetten om het bewustwordingsproces omtrent identiteit bij je leerlingen op gang te brengen, te begeleiden en bespreekbaar te maken. Bovendien is de Identiteitscirkel een mooi aanknopingspunt om je leerlingen onderscheid te leren maken tussen identiteit en imago.

De cursus Identiteitscirkels is geschikt voor de onder- en bovenbouw van het PO, VO, MBO en HBO. Tevens leent deze werkvorm zich uitstekend voor gebruik op de naschoolse opvang of in het jongerenwerk. Voor elke leeftijd en voor elk niveau is er passend verdiepend materiaal.

Methodiek

De Identiteitscirkel is een belangrijk onderdeel van het Arena model van Jenny Wesly en Ido Abram. In de arena van het leren en het leven komen volgens dit model twee beelden samen: hoe jij jezelf ziet (identiteit) en hoe anderen jou zien (imago). Identiteit en imago vallen nooit precies samen en dat kan leiden tot frictie en conflict, maar ook tot dialoog en verdieping. Door je open te stellen voor elkaars belevingswereld en culturele achtergrond, wordt het verschil tussen identiteit en imago kleiner: je leert elkaar (en jezelf) dus beter kennen.

In de cursus Identiteitscirkels leren we je daarom niet alleen om met jouw leerlingen identiteitscirkels te maken en zo hun eigen identiteit vorm te geven. Met behulp van allerlei begeleidende opdrachten en spelletjes laten we je ook zien hoe je jouw leerlingen uitnodigt tot een open gesprek, zodat ze zich oprecht leren verdiepen in de belevingswereld van anderen.

Identiteit en interculturele dialoog

Jongeren met een migratieachtergrond hebben vaak te kampen met een extra uitdaging in hun identiteitsvorming: ze moeten in verschillende werelden hun weg zien te vinden. Als reactie op deze maatschappelijke complexiteit zoeken ze soms bewuster naar het specifieke, naar de eigen identiteit.

Maar als een kind voelt dat er geen bruggen mogelijk zijn tussen de verschillende leefwerelden creëert dit spanningen. Jongeren gaan sommige (deel)identiteiten verstoppen of proberen ze te vergeten. Bovendien kan het gevoel nergens bij te horen leiden tot gevoelens van machteloosheid.

Dit is één van de problemen die we zien bij geradicaliseerde jongeren: omdat jongeren zich niet erkend voelen in hun andere deelidentiteiten kunnen ze zich gaan vastklampen aan één dimensie van hun identiteit, bijvoorbeeld religie.

In de cursus Identiteitscirkels nemen we ook de tijd om in te gaan op de vaak complexe identiteit van jongeren met allochtone achtergrond. We laten docenten en opvoeders zien hoe we kinderen en jongeren kunnen helpen om te groeien naar een gezonde, positieve identiteit met ruimte voor al hun deelidentiteiten. Deze cursus is daarom ook uitermate geschikt voor medewerkers van jongerencentra en hulpverleners in de jeugdzorg.

Doel van de cursus

Tijdens de cursus leer je:

  • hoe je Identiteitscirkels maakt en kan gebruiken in de klas;
  • hoe je workshops over identiteit geeft en leerlingen begeleidt in het bewustwordingsproces van hun eigen identiteit;
  • welke spellen en activiteiten je kan gebruiken om dit proces te verdiepen;
  • hoe je bij leerlingen de dialoog over identiteit stimuleert;
  • hoe je leerlingen bewust maakt van de spanningsvelden tussen identiteit en imago.

Cursusinformatie

Zou jij met je klas aan de slag willen gaan met de Identiteitscirkel? We bieden je verschillende mogelijkheden om te leren hoe je dat aanpakt. Volg de online cursus of doe een training van een halve dag op locatie. En natuurlijk komen we ook graag naar jouw school toe, bijvoorbeeld voor een training in het kader van een studiedag of teambuildingsactiviteit.

In-School

Training van een halve dag op school

Ideale combinatie van studiedag en teambuilding


  • Docenten beschikken over de benodigde kennis om de Identiteitscirkel te gebruiken.
  • Meer openheid en begrip, en dus betere communicatie binnen het docententeam. 

Neem contact op voor prijsinformatie

Het leren stopt niet na de training

Als jij dat wilt blijven we je na de training inspireren en motiveren om verder te gaan met de Identiteitscirkels. We sturen nieuwe spellen, lesideeën, video’s, oefeningen en handige tips, die je via de mail ontvangt. Dit materiaal is exclusief voor deelnemers en wordt aangepast aan jouw persoonlijke behoefte. Zo kan je alle nieuwe kennis daadwerkelijk in de praktijk brengen.

De kosten te financieren vanuit het NPO

Deze programma's vallen onder de binnen het Nationaal Programma Onderwijs aangewezen interventies waar geld voor beschikbaar is. De door de overheid opgestelde menukaart biedt interventies die in internationaal onderzoek effectief zijn gebleken. In Nederland zijn ze kansrijk bij de aanpak van corona vertragingen in alle onderwijssoorten: PO, VO en MO. Onze kant en klare subsidie-templates helpen je om de programma's direct te verwerken in het actieplan van jouw school. Neem contact met ons op om een programma op maat te bespreken.

Meer over financiering vanuit het Nationaal Programma Onderwijs

In samenwerking met Docentenbijscholing kun je de programma’s financieren vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Daarbij is het tevens mogelijk om de benodigde hardware zoals laptops, robots, drones, VR-brillen, 3D printers etc. aan te schaffen. Onze programma’s zijn kant en klaar, dus inclusief enthousiaste instructeurs, de benodigde hardware en lesplannen gebaseerd op spelend leren en samenwerking. Elk programma wordt op maat gemaakt, aangepast aan de leerdoelen van de school en het niveau van de leerlingen.

Onze programma’s zijn geschikt voor PO, VO, MO, inclusief speciaal en praktijkonderwijs. Om je te helpen hebben we direct te gebruiken subsidie-template gemaakt om onze programma’s te verwerken in het actieplan van jouw school.

De programma’s van de Programmeerclub vallen onder de doelgebieden A, D en F van de menukaart van het Ministerie van OCW

.D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
De programma’s van Docentenbijscholing op het gebied van spelend leren, persoonlijke talentontwikkeling en techniek helpen bij het ontwikkelen van metacognitie en zelfregulerend leren. Samenwerking en de ruimte geven aan elkaars talenten staat altijd centraal. De programma’s zijn ook een uitstekend voorbeeld van onderzoekend- en ontwerpend leren.

F. Faciliteiten en randvoorwaarden
Deze categorie is uitsluitend randvoorwaardelijk/ondersteunend in te zetten samen met interventies onder A-E. Het is dus mogelijk om binnen het programma de benodigde hardware zoals laptops, robots, drones, VR-brillen, 3D printers etc. aan te schaffen doch altijd gekoppeld aan de uitvoering van een programma op school. 

Tevens mogelijk in combinatie met programma's van de Programmeerclub
Onze zusterorganisatie de Programmeerclub verzorgt complete techniek programma's op PO, MO en VO scholen op basis van spelend leren. We helpen scholen met met de bèta, wetenschap en techniek invulling van hun onderwijs. Behalve het verzorgen van onderwijs door onze eigen instructeurs trainen we docenten om meer met techniek te doen. Het opdoen van technische kennis gecombineerd met het leren van sociale vaardigheden staat centraal. Neem contact op om een programma op maat voor jouw school te bespreken: www.programmeerclub.com

Training van een halve dag op school in Nederland of België


Tijdens deze training bij jou op school leer je alles wat je moet weten om de Identiteitscirkel in de klas te kunnen gebruiken. Natuurlijk ga je met het hele team ook zelf aan de slag met de Identiteitscirkel. De training geeft jouw team de handvatten om niet alleen met jullie leerlingen, maar ook met elkaar op zoek te gaan naar verdieping van het onderlinge contact. Een perfecte gelegenheid voor een teambuildingsactiviteit!

3 redenen om bij ons de cursus Identiteitscirkels te volgen

  • De cursus wordt gegeven door onze eigen toegewijde trainers.
  • Onze aanpak is inclusief: training, materiaal en verdere informatie en inspiratie na de training.
  • Bij onze trainingen leer je door het te doen. Je leert nieuwe vaardigheden die je direct in je eigen lessen kunt toepassen.

contact

Je kunt altijd contact met ons opnemen voor informatie of om een programma op maat voor je eigen school of team samen te stellen.


We spreken graag bij ons af, online per video of bij jou op school. Bel ons op 020-8943037, stuur een app of verstuur je bericht via het formulier. 

>