Klachtenregeling

Wanneer je niet tevreden bent over de dienstverlening van Docentenbijscholing, dan kun je daarover een klacht indienen. Hiervoor kun je het onderstaand digitaal formulier gebruiken. Belangrijk is dat de klacht gaat over je eigen ervaringen met het Docentenbijscholing. Om je klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij zo veel mogelijk informatie van je nodig. Daarom hebben wij het invullen van bepaalde velden verplicht gemaakt. Wij zullen je klacht altijd vertrouwelijk behandelen. De klachtenfunctionaris van Docentenbijscholing is Miriam Levy.

Wat gebeurt daarna?
• Binnen drie dagen nadat wij je klacht hebben ontvangen, krijg je een ontvangstbevestiging. In deze mail staat de naam van de klachtbehandelaar die je klacht zal gaan onderzoeken.

• De klachtbehandelaar neemt telefonisch contact met je op om uw klacht te bespreken.

• Als wij je klacht (direct) kunnen oplossen, dan zullen wij dat doen.

• Als tijdens een gesprek met onze klachtbehandelaar blijkt dat je jouw klacht als afgehandeld beschouwt, dan ontvang je daarvan een schriftelijke bevestiging.

• In alle andere gevallen ontvang je een schriftelijke reactie van Docentenbijscholing waarin een gemotiveerde uitspraak wordt gedaan over je klacht.

• Wij streven ernaar je klacht zo snel mogelijk te behandelen, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst. Mocht de behandeling van je klacht langer duren, dan word je hierover schriftelijk geïnformeerd.

Beroepsmogelijkheid
Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot:
Anneke van Hoek
3. Het oordeel van Anneke van Hoek is bindend.
Eventuele consequenties worden binnen acht weken afgehandeld.

Alles ingevuld en dan?
Het volledig ingevulde formulier kun je direct versturen door op "verzenden" te klikken. Je kunt ons ook bereiken via [email protected], eventueel voorzien van bijlage(n). Je kunt er ook voor kiezen dit formulier te printen, in te vullen en met eventuele bijlage(n) op te sturen naar Docentenbijscholing.

Alle klachten die binnenkomen worden vertrouwelijk behandeld. Op het klachtenarchief van Docentenbijscholing is de Wet op de Persoonsregistratie van toepassing.


Klachtenformulier

    Trainingen ChatGPT, Escape Spel en Burgerschap nu met subsidie GRATIS bij jou op school