Training Burgerschap Bouwers PO, MO en VO  

Gratis bij jou op school met de subsidie burgerschap

Burgerschap Bouwers is een populaire training op maat voor docententeams in het PO, MO en VO. Jouw team leert zelf beleid ontwikkelen op het gebied van burgerschapsonderwijs. 

Zo weet je precies hoe je werk kunt maken van een doelgericht en samenhangend Burgerschaps curriculum.

De training is inclusief originele werkvormen die precies passen bij de belevingswereld van je leerlingen.  Een focus ligt op het voeren van gesprekken over lastige onderwerpen.

Deze cursus Burgerschap wordt bij jou op school gegeven en wordt altijd afgestemd op jullie specifieke wensen en eisen.

Met de subsidie burgerschap nu gratis

Burgerschap

Hoe geef je Burgerschapsonderwijs

 vorm binnen jouw school?

Deze training leert je precies hoe je dit aan moet pakken

Het goed vormgeven van Burgerschapsonderwijs binnen de visie van jouw school is niet eenvoudig. De wettelijke kaders en bijbehorende kerndoelen, examenprogramma’s en bouwstenen zijn een mooi uitgangspunt. Maar toch laten deze uitgangspunten voldoende ruimte over voor vragen. Zoals: 

 • Hoe zet je deze doelen, programma’s en bouwstenen in op jouw school? 
 • Wat is Burgerschap eigenlijk en wat is jouw rol als docent daarin? 
 • Hoe voer je lastige gesprekken met leerlingen en studenten over moeilijke onderwerpen?
 • Hoe kom je tot een visie op burgerschap en wat houdt de Wet voor Burgerschapsonderwijs in?
 • Wat doe je als Burgerschaps coördinator?

In deze training krijg je antwoord op deze en andere vragen. Je leert hoe je Burgerschap doelgericht en samenhangend kunt geven, in lijn met de visie van jouw school op burgerschap.

Maak Burgerschap tastbaar voor je leerlingen

Met actieve, originele werkvormen zoals rap en mode

We willen graag dat onze leerlingen meer leren over de democratische rechtsstaat en dat ze kritisch leren denken, terwijl ze respectvol met andere meningen omgaan. We willen dat ze actieve en verantwoordelijke burgers worden. In deze training leer je hoe je daar stap voor stap een bijdrage aan levert.

Zo geven we je praktische tips en inspirerende voorbeelden hoe je Burgerschap op een leuke manier kunt integreren in je lessen. Je krijgt bijvoorbeeld concrete werkvormen aangereikt om mode, fotografie, graffiti, rap en hiphop in je klas te gebruiken. Zo maak je Burgerschap een tastbaar begrip voor je leerlingen.

Programma op maat voor 

docententeams in PO, MO en VO

Geen voorkennis of expertise nodig

Deze veelgevraagde training Burgerschap hebben we speciaal ontwikkeld voor docententeams in het PO, MO en VO.
Onze ervaring is namelijk dat veel scholen moeite hebben met

 • Het school breed implementeren van Burgerschap volgens de wettelijke opdracht 
 • Het in lijn brengen van het vak Burgerschap met de schoolvisie, of met het formuleren van een visie op Burgerschap
 • Het geven van Burgerschap op een interactieve manier die leerlingen raakt

Door met het hele team deze training te volgen, kun je daarna met elkaar verder werken aan een succesvolle integratie van Burgerschap in het curriculum van jouw school.  Het trainingsprogramma wordt op maat samengesteld. Jouw specifieke wensen en eisen nemen we mee in ons voorstel. De duur van de training kan daarmee ook variëren: van 2 uur tot enkele dagen - afhankelijk van jullie specifieke voorkeuren en wensen.

Enkele vragen die bij deze training aan bod komen:

 • Hoe ver is jouw school op dit moment met burgerschap?
 • Is er al een visie ontwikkeld?
 • Wie is al met burgerschap bezig? En wie (nog) niet?

Maar, dit is nog lang niet alles. Hieronder lees je wat we allemaal behandelen in deze training.

De inhoud van de Training Burgerschap

Hoewel de training maatwerk is, behandelen we in principe altijd tenminste de volgende onderwerpen:

In kaart brengen van vakken en leergebieden

Om een leerlijn te ontwikkelen waarvan Burgerschapsonderwijs het fundament is, moet je weten welke verschillende vakken en leergebieden kunnen bijdragen aan Burgerschap. Dat brengen we in kaart. 

De wettelijke eisen van Burgerschap 

In de wetgeving zijn eisen vastgelegd waaraan het onderwijs moet voldoen met betrekking tot Burgerschap. Hier gaan we op in. Waar moet elke school aan voldoen? En hoe waarborg je dat in jouw organisatie? 

Doelgericht burgerschap en ontwikkelen van visie

Elke school heeft een visie op hoe het onderwijs ingericht moet worden en aan welke eisen het moet voldoen. Het is daarom belangrijk dat het op jouw school voor iedereen duidelijk is hoe Burgerschapsonderwijs past in die visie. 

Hoe zorg je voor draagkracht bij je collega’s? En wat hebben die collega’s nodig om Burgerschapsonderwijs binnen hun eigen vakgebied te integreren? Hierbij gaat het om de volgende elementen:

 • Hoe laat je het Burgerschapsonderwijs goed aansluiten op de visie van school?
 • Hoe krijg je iedereen mee in het uitdragen van de visie?
 • Hoe voorzie je in de ondersteuningsbehoefte?

Inzetten van de juiste tools

Je krijgt verschillende tools aangereikt die je in de klas kunt inzetten, bijvoorbeeld op het gebied van Mediawijsheid of hoe je door middel van cultuureducatie jouw burgerschapsonderwijs nóg aantrekkelijker kunt maken. 

Het voeren van lastige gesprekken over moeilijke onderwerpen

In de training leer je oefenen met het voeren van lastige gesprekken over moeilijke onderwerpen. Door gebruik van prikkelende, creatieve vormen haal je de angel er uit en komen leerlingen tot zinvolle gesprekken.

Op-School

Training bij jou op school


Een intensieve trainingsdag bij jou op school waarbij het hele docententeam alles leert over Burgerschap

 • Werk met het hele docententeam aan een visie en praktische toepassingen voor Burgerschap
 • Inclusief materiaal om meteen te kunnen starten
 • Een deel van de training is aangepast aan de specifieke wensen van de school of vakgroep

€ 370,- per deelnemer

Gratis met subsidie Burgerschap

Subsidieregeling Burgerschap

Aanvragen subsidie door onderwijsinstellingen

Met de subsidieregeling Schurende Gesprekken zijn een aantal programma's en trainingen van Docentenbijscholing voor scholen 100% gratis. Deze trainingen van Docentenbijscholing zijn door het Expertisepunt Burgerschap erkend als subsidiabel programma. 

Maak een keuze uit een van de trainingen en programma's.
Belapp of mail gerust contact met ons op om te overleggen.

Ontwikkelen van een samenhangend Burgerschaps curriculum

Hoe ontwikkel je een samenhangend Burgerschaps curriculum? We bespreken welke elementen uit het Burgerschapsonderwijs (zoals kritisch denken, mediawijsheid of ICT-basisvaardigheden) voor jouw school het belangrijkste zijn. En welke tools je verder kunt gebruiken om Burgerschap zo goed mogelijk in te zetten. Zo gaan we in op:

 • Welke tools binnen het Burgerschapsonderwijs passen het beste bij jouw school en leerlingen of studenten? 
 • Welke elementen zijn daarbij het belangrijkste?
 • Hoe verantwoordt je Burgerschapsonderwijs op een correctie manier?

Het opzetten van goed Burgerschapsonderwijs is natuurlijk nog niet het hele verhaal. Je moet als school ook in staat zijn om het burgerschapsonderwijs op termijn up-to-date te houden. Ook daar besteden we tijdens de training aandacht aan.

Na deze training heeft jouw team:

 • Een helder beeld van hoe Burgerschap bij jullie op school breed kan worden doorgevoerd 
 • Een duidelijke visie ontwikkeld op Burgerschap - inclusief doelen die aansluiten op de visie en doelen van de school 
 • Bruikbare handvatten om Burgerschap in hun lessen te integreren en gesprekken te voeren over lastige onderwerpen
 • De middelen om direct aan de slag te gaan met lessen Burgerschap, dankzij concrete voorbeelden en originele inspiratie   
 • De vaardigheid om de wettelijke leerlijnen voor Burgerschap te ontwerpen

Wie geeft de cursus Burgerschap?

De training wordt verzorgd door Peter Paul Kleinlooh en andere trainers. Peter Paul is directeur van Stichting F6 en dé expert op het gebied van Burgerschap voor pubers en jongvolwassenen. Hij weet als geen ander hoe je dit onderwerp tot leven kunt brengen voor deze doelgroep. Met zijn kennis en ervaring met diverse projecten op scholen door heel Nederland, weet hij precies wat jongeren aanspreekt en wat docenten belangrijk vinden om hun lessen goed in te vullen.

Kleinlooh studeerde politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit en heeft daarna onder andere gewerkt als beleidsmedewerker bij de overheid en als docent maatschappijleer. Hij is genomineerd voor de Mensenrechtenmens Award 2020.

dlce docentenbijscholing team
3 jaar toegang tot de digitale leeromgeving

Na betaling heb je 3 jaar toegang tot de digitale leeromgeving. In de leeromgeving vind je veel verschillende tools en tips.

Digitale werkvormen
Follow up met activerende mails 

Na de training ontvang je van ons regelmatig een e-mail met daarin tips en tricks. Zo zorgen we dat je ook na het volgen van de training gemotiveerd blijft om het geleerde echt toe te passen.

Burgerschap
Gratis het Escape spel Burgerschap

Je ontvangt gratis het Escaperoom-spel Burgerschap. Ideaal om te gebruiken in je lessen. Het spel wordt digitaal verstuurd. 

kraak de code

 Dit is wat anderen over deze training zeggen

Bas

Teamleider 

Burgerschapsonderwijs met impact

"Ik heb onlangs deelgenomen aan een training burgerschapsonderwijs en was aangenaam verrast door de originele manieren waarop de lesstof werd gepresenteerd. De trainer gaf ons handvaten om op een interactieve en boeiende manier les te geven die de leerlingen aanspreekt."

Vincent

Directeur VMBO

Hoe originele werkvormen ons docententeam inspireerden

"Dankzij deze training hebben wij op school een heldere visie ontwikkeld op dit belangrijke thema. De training gaf ons als docententeam veel handige tools en praktische tips om direct mee aan de slag te gaan in de klas. We zijn blij dat we nu beter in staat zijn om onze leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van hun maatschappelijke betrokkenheid en sociale verantwoordelijkheid."

Liesbeth

Teamleider MBO

Een heldere visie en praktische tools

"Ons team was direct geïnspireerd door de originele werkvormen die we tijdens de training hebben geleerd en zijn er meteen mee aan de slag gegaan. Dankzij deze training hebben we nu meer tools om onze leerlingen te helpen actieve en geëngageerde burgers te worden."

 Hier vind je deze training bij het Expertisecentrum Burgerschap

Contact

Je kunt altijd contact met ons opnemen voor informatie om een programma op maat voor je eigen school of team samen te stellen.


We spreken graag bij ons af, online per video of bij jou op school. Bel op 020 - 8943037l, app of mail om met ons te overleggen.

Scholen die met ons werken

Scholen ontvangen ons graag. We hebben heel veel docenten kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar andere en actievere vormen van onderwijs. Hieronder een kleine selectie van de honderden PO, VO en MO scholen en instellingen waar we mee samenwerken.

 Onze trainingslocatie

Al onze trainingen worden zowel op school als geheel online gegeven. Onze fysieke open inschrijving trainingen worden gegeven in Amsterdam, Antwerpen en Groningen.

AERES VMBO
De Dijk Primair onderwijs
Novum Gymnasium
Dunamare onderwijsgroep
Koning Willem College
Prisma scholengroep
Arentheem scholengroep
Globe College