Spelend en activerend leren 
daar helpen we jou en je school bij 

Lees de artikelen, gebruik ons gratis materiaal en doe mee aan onze unieke trainingen en leerprogramma's

Actueel

De weg in het bijscholingsbos

Bij Docentenbijscholing volg je trainingen van echte docenten, zowel fysiek en online. Wij bieden geen abonnementen want professionele ontwikkeling is geen eenheidsworst. Ben je een docent bel ons dan om jouw POP in elkaar te zetten. Heb je de leiding over een koepel, school of team bel ons dan om samen een SOP (School Ontwikkelings Plan) te maken waar de school echt iets aan heeft. 

Bel 020-4983037 of app ons om jouw POP of SOP samen te stellen.

Agenda

Hier vind je de data van de eerstvolgende trainingen.
Wat je leert in onze trainingen maakt direct een verschil in de klas!
Kijk hier voor de volledige agenda

07 dec

Digitale werkvormen
Dinsdag 19:00 - 21:00
Online webinar

06 dec

Design Captain
Maandag 8:30- 10:00
Online webinar 

12 dec

Digitale Escaperoom
Vrijdag 8:30- 10:00

Online webinar 

13 dec

Fysieke Escaperoom
Maandag 19:30- 21:00
Online webinar 

01 dec

Design Captain
Woensdag 15:30 - 17:00
Online webinar 

13 dec

Yoga en Mindfulness
Maandag  19:00 - 21:30
Online webinar 

Doe gratis mee met 20.000 collega docenten

Ontvang onze mails met tips, tools en materiaal. 

We respecteren je privacy.

Online en fysieke trainingen
 2021 - 2022

Online en fysieke trainingen 2021 -2022

Veel PO, VO en MO docenten en scholen kennen ons vanwege onze Escaperoom training of van Yoga & Mindfulness in de Klas. Geen statische modules maar enthousiaste trainers van vlees en bloed.  Hele populaire en hands-on trainingen, die je direct in de klas kunt toepassen. Dit is activerend leren in de praktijk. We doen het al jaren en het werkt!

Zowel fysiek als
op afstand leren

Individueel of bij
jou op school

Kennis direct in de
klas toe te passen

Trainingen van
twee - vier uur

In het 2021/2022 bieden we al onze trainingen op school, op locatie en als online webinar aan. We helpen je graag om jouw POP samen te stellen. Heb je de leiding over een koepel, school of team bel ons dan om samen een SOP (School Ontwikkelingsplan) te maken waar de school echt iets aan heeft. Dit schooljaar zijn al onze trainingen en leerprogramma's  te bekostigen uit het Nationaal Programma Onderwijs.

Bel 020-4983037 of app ons om jouw POP of SOP samen te stellen.


Interactieve werkvormen

Digitale Werkvormen

In deze training delen wij de allerbeste tools die je lessen rijker, interactiever en spannender kunnen maken. We laten je precies zien hoe je ze moet gebruiken. Op je eigen Werkvormen Tools pagina heb je ze vervolgens voor altijd op een rijtje! 

Canva op school

Design Captain (Canva)

Bij leren draait het om de combinatie van inhoud en vorm. Stel je voor dat je zelf  in een oogwenk de mooiste designs maakt. Lesbladen, toetsen, kaartensets, spellen, posters en meer. Na het volgen van Design Captain ben jij in staat om dat allemaal zelf te maken - in minuten. Bovendien ben je in staat om je leerlingen of studenten te helpen om hun opdrachten vorm te geven. 

digitale escaperoom

Digitaal Escape Room Spel

In een Digitale Escape Room lost een groepje leerlingen een aantal spannende puzzels op. Ondertussen wordt er van alles geleerd: letterlijk spelenderwijs leren. Je kunt de spellen en puzzels online spelen maar ook fysiek in de klas.  Je leerlingen krijgen er enorm veel leerplezier van!  

Fysieke Escape the Classroom

In deze training leer je hoe je zelf een fysiek Escape Room spel maakt met kistjes, slotjes, puzzels en ander materiaal. Leerlingen vinden het geweldig spannend om zo'n spel te spelen. Ontwerp je eigen spel of maak gebruik van de bestaande spellen.

Spelend leren

Digitale Puzzels

Spannende puzzels geven frisse leer energie aan elke les. Een puzzel doet een beroep op andere cognitieve vaardigheden en vormt een welkome afwisseling. Met onze collectie tools maak je snel en handig de mooiste puzzels over elk denkbaar onderwerp. 

Yoga op school

Yoga & Mindfulness

In deze training leer je hoe je samen met je leerlingen met energie en aandacht kan focussen, rustmomenten inbouwt en (zelf)bewustzijn vergroot. Zo creëer je een open, prettige sfeer in de klas, waar leerlingen meer ontspannen en geconcentreerd zullen zijn. En jijzelf natuurlijk ook.

Internetveiligheid

In de cursus leer je om Internetveiligheid op een leuke en speelse manier onder de aandacht van je klas te brengen. We laten je precies zien hoe je leerlingen en studenten hun computer, tablet en mobieltje zo goed mogelijk kunnen instellen en gebruiken zodat ze veilig op het internet zijn. Je krijgt handvaten om te zorgen hoe je leerlingen bewust kan maken van de uitdagingen die het internet met zich mee brengt. 

Kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling

In dit programma komen houding, kennis, vaardigheden, signaleren, handelen en samenwerken aan de orde. Docenten worden zich meer bewust dat kindermishandeling voorkomt. Met behulp van deze training is de docent in staat om signalen van kindermishandeling te onderscheiden en te benoemen. De docent kan een vermoeden van kindermishandeling nader (laten) onderzoeken en waar nodig hulpverlening in gang (laten) zetten om de kindermishandeling te stoppen.

Stimuleren Acitiverend Spel

STAS in de Klas

Een STAS in de Klas is een STimulerend Activerend Spel dat je makkelijk en snel in de klas kunt spelen. Een STAS duurt 5 tot 10 minuten en is bedoeld om leerlingen frisse leerenergie te geven en verbinding met elkaar te laten voelen. In de training STAS in de Klas leren docenten hoe ze STASsen in de klas kunnen spelen. 

Scrum op school

Scrum op School is de onderwijsvariant van Scrum. De focus ligt op samenwerken, diepgaand leren en persoonlijke ontwikkeling. Met Scrum op School gaan leerlingen effectief en zelfsturend samenwerken, zichzelf ontwikkelen en beter presteren. In dit programma leer je om Scrum op School in te zetten en bij jou in de klas in te voeren. 

Circulaire Samenleving

In een circulaire economie zorgen we dat er eigenlijk geen afval is omdat we materialen steeds opnieuw gebruiken. In dit programma daag jij je leerlingen uit om creatieve oplossingen te bedenken en dingen slimmer te doen. Leerlingen gaan actief samenwerken met het ontwerpen van een circulaire school, product of dienst 

indentiteit

Identiteitscirkels

In deze training leer je de IdentiteitsCirkel te gebruiken om een proces op gang te brengen dat leerlingen helpt om na te denken over wie ze zijn en wie de ander is. De IdentiteitsCirkel brengt twee beelden samen: hoe jij jezelf ziet en hoe anderen jou zien.

Herstelrecht op School

Ooit gehoord van de 'verzoeningskamer'? In deze training leer je om bij jou op school 'herstelrecht' te gaan gebruiken. Bij conflicten ligt de focus op herstel van de aangerichte schade en van de verstoorde relatie. De toepassing van herstelrecht zorgt voor een positief schoolklimaat door naar elkaar te luisteren en te leren van fouten en conflicten.

Robotica & Sociale Vaardigheden

In dit programma helpen we je om jouw leerlingen robots te leren programmeren. Met behulp van Scratch en andere talen bouwen ze robots en interactieve installaties. Eerst bouwen ze met z’n tweeën een robot, daarna met z’n vieren en tot slot met acht en zestien leerlingen. Telkens wordt gereflecteerd op de samenwerking: wat ging goed, wat kan beter. En hoe geef je de ruimte aan eigen talenten en aan die van anderen. Dit programma is inclusief training, begeleiding, lesplannen, software en hardware.

Programmeren en games bouwen met je leerlingen 

Games leren maken is voor elke leeftijd en niveau. Beginners leren in zes tot tien lessen om samen eenvoudige spelletjes te programmeren met behulp van Scratch. Daarbij ligt de nadruk op de onderlinge samenwerking. Wij helpen jou met het uitwerken van een passend lesplan, we trainen jou in het gebruik van Scratch en begeleiden het hele programma.

Schoolradio & Storytelling

In deze training werken we aan de basisbeginselen van ‘storytelling’. Want waar bestaat een goed verhaal uit? Hoe prikkelen we de fantasie en creativiteit van onze luisteraars door alleen met geluid te werken? Wij laten je zien hoe je storytelling in je lessen kunt gebruiken. Hoe je je leerlingen kan stimuleren en uitdagen, hoe je ze helpt te groeien door samen met hen verhalen te gaan vertellen voor jullie eigen schoolradio.

3D creatie 

De wereld van VR en 3D vormgeven wordt verkend waarbij 3D vormgegeven objecten direct kunnen worden uitgeprint op de 3D-printer. Ook wordt ingegaan op het creëren van complete 3D werelden, video's en objecten welke met behulp van VR kunnen worden ervaren. Docentenbijscholing helpt je bij het opzetten en uitwerken van het complete programma, inclusief lesplan, training en hardware.

Toegepaste filosofie op de basisschool

Waarom zou je op de basisschool niet al beginnen met filosofie? In dit programma draait het om vragen stellen. Over wat het leven is, waarom de wereld er zo uitziet, wat geluk is. We gaan samen onderzoeken en leren luisteren naar elkaars opvattingen en ideeën. Er komen wel een paar grote filosofen langs maar het gaat vooral om je eigen wereldbeeld, daarover gaan we in dialoog.

De kosten te financieren vanuit het NPO

Deze programma's vallen onder de binnen het Nationaal Programma Onderwijs aangewezen interventies waar geld voor beschikbaar is. De door de overheid opgestelde menukaart biedt interventies die in internationaal onderzoek effectief zijn gebleken. In Nederland zijn ze kansrijk bij de aanpak van corona vertragingen in alle onderwijssoorten: PO, VO en MO. Onze kant en klare subsidie-templates helpen je om de programma's direct te verwerken in het actieplan van jouw school. Neem contact met ons op om een programma op maat te bespreken.

Meer over financiering vanuit het Nationaal Programma Onderwijs

In samenwerking met Docentenbijscholing kun je de programma’s financieren vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Daarbij is het tevens mogelijk om de benodigde hardware zoals laptops, robots, drones, VR-brillen, 3D printers etc. aan te schaffen. Onze programma’s zijn kant en klaar, dus inclusief enthousiaste instructeurs, de benodigde hardware en lesplannen gebaseerd op spelend leren en samenwerking. Elk programma wordt op maat gemaakt, aangepast aan de leerdoelen van de school en het niveau van de leerlingen.

Onze programma’s zijn geschikt voor PO, VO, MO, inclusief speciaal en praktijkonderwijs. Om je te helpen hebben we direct te gebruiken subsidie-template gemaakt om onze programma’s te verwerken in het actieplan van jouw school.

De programma’s van de Programmeerclub vallen onder de doelgebieden A, D en F van de menukaart van het Ministerie van OCW

.D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
De programma’s van Docentenbijscholing op het gebied van spelend leren, persoonlijke talentontwikkeling en techniek helpen bij het ontwikkelen van metacognitie en zelfregulerend leren. Samenwerking en de ruimte geven aan elkaars talenten staat altijd centraal. De programma’s zijn ook een uitstekend voorbeeld van onderzoekend- en ontwerpend leren.

F. Faciliteiten en randvoorwaarden
Deze categorie is uitsluitend randvoorwaardelijk/ondersteunend in te zetten samen met interventies onder A-E. Het is dus mogelijk om binnen het programma de benodigde hardware zoals laptops, robots, drones, VR-brillen, 3D printers etc. aan te schaffen doch altijd gekoppeld aan de uitvoering van een programma op school. 

Tevens mogelijk in combinatie met programma's van de Programmeerclub
Onze zusterorganisatie de Programmeerclub verzorgt complete techniek programma's op PO, MO en VO scholen op basis van spelend leren. We helpen scholen met met de bèta, wetenschap en techniek invulling van hun onderwijs. Behalve het verzorgen van onderwijs door onze eigen instructeurs trainen we docenten om meer met techniek te doen. Het opdoen van technische kennis gecombineerd met het leren van sociale vaardigheden staat centraal. Neem contact op om een programma op maat voor jouw school te bespreken: www.programmeerclub.com

Burgerschap, durferschap!

Is burgerschap ook jouw passie? Ja, we leren ze rekenen en schrijven. Ondertussen maken we menschen van ze.


Menschen zijn leerlingen die goed in hun vel zitten, samenwerken, elkaars talenten de ruimte geven. Docentenbijscholing helpt scholen met training en coaching. Om van leerlingen menschen te maken. 


DB - TV 

Dr. Peter Gray over spel

Deze week bij DB -TV een (Engelse) video met Dr. Peter Gray, auteur van 'Free to Learn'. In deze video vraagt Gray wat spel eigenlijk is en bespreekt hij waarom spelen kinderen gelukkiger, zelfredzamer en betere leerlingen voor het leven maakt (5 minuten).

Winkel

Weggeefwinkel

Deze maand in de Weggeefwinkel en zolang de voorraad strekt.

Kletskaarten Pesten

Om gesprekken op gang te brengen voor elke leeftijd.

Kletskaarten Pesten
€ 6.50  € 00.00

Escape Spel Internetveiligheid

Een spannend spel waarin een hacker de school heeft gehackt.

Internet Veiligheid
€ 25.00  € 00.00

Gratis werkvormen

Toptools en online activerende werkvormen

Digitale werkvormen

Gratis tools
  € 00.00

contact

Je kunt altijd contact met ons opnemen voor informatie of om een programma op maat voor je eigen school of team samen te stellen.


We spreken graag bij ons af, online per video of bij jou op school. Bel ons op 020-8943037, stuur een app of verstuur je bericht via het formulier. 

Maak kennis met het team

Het kernteam van Docentenbijscholing bestaat uit een groep gedreven mensen met veel ervaring in spelen, leren, technologie en storytelling. Wij helpen volwassenen en kinderen met spelen en leren. Onze cursussen en trainingen worden gegeven door een uitgebreid netwerk van ervaren trainers, docenten en onderwijskundigen. Kom kennis met ons maken onder het genot van een kop koffie of thee, bij ons op kantoor, bij jou op school of online. 

speel& leer evangelist

Naftalie Hershler

spel & techniek trainer

Bert Vos

Trainer & spelontwikkelaar

Miriam Levy

trainer

 Els Graaf

Trainer MINDFULNESS & YOGA

Rosanne Haringhuizen

 Onze trainingslocaties

Al onze trainingen worden zowel op school als geheel online gegeven. Onze fysieke open inschrijving trainingen vinden plaats in Amsterdam, Utrecht en Antwerpen.

Scholen die met ons werken

Scholen ontvangen ons graag. We hebben heel veel docenten kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar andere en actievere vormen van onderwijs. Hieronder een kleine selectie van de honderden PO, VO en MBO scholen en instellingen waar we mee samenwerken.