Hoe je je lessen turbo leerkracht geeft
met minder werk

ChatGPT als onderwijs assistent


Video 2/3 Tekstbegrip

Bekijk nu de video

Hier is de Power Prompt Tekstbegrip:

Je krijgt de volgende [tekst.....] Schrijf bij de tekst [5 - 10] vragen over deze tekst in begrijpelijke taal voor leerlingen of studenten van [vul niveau in]. Gebruik geen moeilijke woorden. Gebruik geen zinnen langer dan 10 woorden. Schrijf de vragen alsof je de populaire leraar op school bent en je leerlingen wil enthousiasmeren om de tekst te lezen, zonder zelf te enthousiast te worden. Schrijf drie sets van vragen over de tekst, voor gemiddeld, laag en hoog niveau binnen de aangegeven klas of groep. Zorg dat het lager niveau taalgebruik in de vragen een stuk makkelijker dan het gemiddelde en het hogere niveau een stuk moeilijker dan het gemiddelde is. Geef model antwoorden voor alle vragen.

1) Kopieer bovenstaande Power Prompt
2) Ga naar https://chat.openai.com/
3) Plak de Power Prompt in het ChatGPT venster
4) Vul de gegevens tussen haakjes in, dus de tekst waar je vragen over wilt, het niveau etc.
5) Klik op de groene knop en ChatGPT gaat voor je aan het werk!