PowerPrompts voor gebruik tijdens de training
Burgerschap AI op School

Ga naar https://chat.openai.com/ om de PowerPrompts te gebruiken.

Power Prompt 1: Stellingen (Kletskaarten)

Schrijf [5 - 10] stellingen bij het onderwerp [.........] in begrijpelijke taal voor leerlingen of studenten van [.............]. Gebruik geen moeilijke woorden. Gebruik geen zinnen langer dan [.........] woorden. Schrijf de stellingen alsof je de populaire leraar op school bent en je leerlingen wil enthousiasmeren om over deze stellingen te gaan discussiëren. Zorg dat er uitdagende elementen in de stellingen zitten om discussies tussen leerlingen/studenten op gang te brengen. Schrijf de stellingen in een [kies: grappige / plechtige / cynische /luchtige /informele /....] stijl. 

Power Prompt 2: Meerkeuzetest (Enquête)

Maak een meerkeuze test over [vul onderwerp in] voor leerlingen of studenten van [vul niveau in]. De MK test moet bestaan uit [vul aantal vragen in] vragen. Elke vraag kent [vul aantal antwoorden in] antwoorden. Zorg dat het goede antwoord telkens een ander nummer is. Geef aan het einde van de MK test de sleutel wat de goede antwoorden zijn. De volgende begrippen [vul in A, B, C, D, E ] moeten in elk geval in de test aan de orde komen. Schrijf de vragen en antwoorden in een [luchtige/grappige/plechtige/......] stijl.

Power Prompt 3: Debat

Bedenk [vul nummer in] debat onderwerpen voor leerlingen of studenten van [vul niveau in] die je makkelijk in de les kunt toepassen. De debatten mogen elk tussen de [10- 50] minuten duren. Geef van elk debat onderwerp aan hoe het heet en geef instructies in stappen hoe je de debatten moet leiden in de klas. Geef extra tips voor de docent, tips waarop de docent moet letten tijdens het debat. Het leerdoel van het debat is [Argumentatieve vaardigheden, leren luisteren, kritisch denken, overtuigingskracht, Respectvol debatteren, …]. 

Power Prompt 4: Groepsvorming activiteiten

Bedenk [vul nummer in] groepsvorming activiteiten voor leerlingen of studenten van [vul niveau en eventueel vak in] die je makkelijk op school kunt organiseren. De activiteiten mogen elk tussen de [40 - 80] minuten duren. Geef van elk activiteit aan hoe het heet. Bedenk activiteiten die de groepsvorming bevorderen en leerlingen elkaar leren kennen. Geef instructies in stappen hoe de activiteit georganiseerd en gerealiseerd moet worden Geef ook aan welke benodigdheden eventueel nodig zijn. Kies alleen voor benodigdheden die je makkelijk op school of thuis kunt vinden. Beschrijf het op een informele, informerende stijl. Als je wilt kun je [bepaalde onderwerpen] in de activiteiten terug laten komen.

Power Prompt 5: Diversiteit en Inclusieve Spellen

Ontwerp een spel over diversiteit en inclusie met als doel leerlingen meer te laten begrijpen over elkaar, diversiteit en inclusie. Maak [vul een getal in voor het aantal spellen] van zulke spellen. De spellen mogen elk maximaal [vul het aantal minuten in] minuten duren. Het spel moet speelbaar zijn in groepen van [vul aantal leerlingen in per groep] leerlingen. Het spel moet leerlingen in staat stellen om [vul 'Rondlopen' of 'Op hun plek blijven' in]. Voor het spel heb je eenvoudige materialen nodig die in elke klas aanwezig zijn. Genereer de output alleen in het Nederlands. Sommige spellen moeten de volgende begrippen of woorden bevatten: [vul gewenste begrippen of woorden in]. Voor elk spel, voeg altijd een titel toe, een verklaring, een stapsgewijs plan waarin je elke stap beschrijft, en een lijst met benodigdheden voor het spel. Ontwerp de spellen voor leerlingen van het niveau [vul het onderwijsniveau en eventueel leerjaar]. Houd rekening met het niveau en de leeftijd van de leerlingen bij het ontwerp van het spel. Gebruik geen woorden of zinnen die niet geschikt zijn voor dit onderwijsniveau.


Vind jij het soms ook moeilijk om een leuke activiteit voor sinterklaas te verzinnen?

Natuurlijk ligt veel er aan hoe oud of jong je leerlingen zijn. Maar laten we eerlijk zijn, zelfs studenten doe je een plezier met een leuke sinterklaas activiteit. De grootste uitdaging ligt echter bij de jongere leerlingen. Sinterklaas begint steeds vroeger, dus eigenlijk heb je meerdere activiteiten nodig. En zoals met alles: je gaat de concurrentie aan met Playstation en social media. Per leeftijd wil je natuurlijk andere activiteiten doen. Hoe verzin je dingen die voor elke specifieke groep of klas origineel en opwindend zijn?

Wij hebben ChatGPT gebruikt om leuke sinterklaas activiteiten te bedenken. Hier zie je de resultaten voor verschillende niveau's, PO, MO, VO en HO. Voor alle duidelijkheid; wij hebben deze activiteiten niet bedacht. Dat heeft ChatGPT voor osn gedaan met één druk op de knop. Wij hebben wel een goeie 'prompt' voor ChatGPT geschreven: de instructie die ze nodig heeft om aan de slag te gaan. 

Ik ben benieuwd wat je van onderstaande resultaten vindt. Laat je feedback achter in de commentaren onderaan de pagina.

Trainingen ChatGPT, Escape Spel en Burgerschap nu met subsidie GRATIS bij jou op school