PowerPrompts voor gebruik tijdens de training Aiklas op School

Ga naar https://chat.openai.com/ om de PowerPrompts te gebruiken.

Power Prompt 1: Maak een Lesplan

Schrijf een lesplan over [vul onderwerp in] voor leerlingen of studenten van [vul niveau in]. Het lesplan moet bestaan uit de volgende onderdelen. Titel, Leerdoelen, Inleiding, Teaser, Beknopte beschrijving van de inhoud van de les. De les moet [vul aantal minuten in] duren. Er moet [kies wel of niet] een activiteit inzitten waarbij de leerlingen in kleine groepjes de kennis gaan verwerken. De volgende begrippen [vul in A, B, C] moeten in elk geval in het lesplan terugkomen.

Power Prompt 2: Meerkeuzetest

Maak een meerkeuze test over [vul onderwerp in] voor leerlingen of studenten van [vul niveau in]. De MK test moet bestaan uit [vul aantal vragen in] vragen. Elke vraag kent [vul aantal antwoorden in] antwoorden. Zorg dat het goede antwoord telkens een ander nummer is. Geef aan het einde van de MK test de sleutel wat de goede antwoorden zijn. De volgende begrippen [vul in A, B, C, D, E ] moeten in elk geval in de test aan de orde komen. Schrijf de vragen en antwoorden in een [luchtige/grappige/plechtige/......] stijl.

Power Prompt 3: Herschrijf de tekst

Je krijgt de volgende [tekst.....] Herschrijf deze tekst in begrijpelijke taal voor leerlingen of studenten van [vul niveau in]. Gebruik geen moeilijke woorden. Gebruik geen zinnen langer dan 10 woorden. Schrijf de tekst alsof je de populaire leraar op school bent en je leerlingen wil enthousiasmeren om de tekst te lezen, zonder zelf te enthousiast te worden. Schrijf drie variaties van de tekst, voor gemiddeld, laag en hoog niveau binnen de aangegeven klas of
Groep

Power Prompt 4: Groepsvorming activiteiten

Bedenk [vul nummer in] groepsvorming activiteiten voor leerlingen of studenten van [vul niveau en eventueel vak in] die je makkelijk op school kunt organiseren. De activiteiten mogen elk tussen de [40 - 80] minuten duren. Geef van elk activiteit aan hoe het heet. Bedenk activiteiten die de groepsvorming bevorderen en leerlingen elkaar leren kennen. Geef instructies in stappen hoe de activiteit georganiseerd en gerealiseerd moet worden Geef ook aan welke benodigdheden eventueel nodig zijn. Kies alleen voor benodigdheden die je makkelijk op school of thuis kunt vinden. Beschrijf het op een informele, informerende stijl. Als je wilt kun je [bepaalde onderwerpen] in de activiteiten terug laten komen.

Power Prompt 5: stellingen

Schrijf [5 - 10] stellingen bij het onderwerp [.........] in begrijpelijke taal voor leerlingen of studenten van [.............]. Gebruik geen moeilijke woorden. Gebruik geen zinnen langer dan [.........] woorden. Schrijf de stellingen alsof je de populaire leraar op school bent en je leerlingen wil enthousiasmeren om over deze stellingen te gaan discussiëren. Zorg dat er uitdagende elementen in de stellingen zitten om discussies tussen leerlingen/studenten op gang te brengen. Schrijf de stellingen in een [kies: grappige / plechtige / cynische /luchtige /informele /....] stijl.