Share

Corona-achterstanden: wie gaat het oplossen? 

We lijken de corona-pandemie langzaam maar zeker achter ons te laten. Maar, de schade die is opgelopen wordt steeds meer zichtbaar: veel leerlingen hebben een flinke achterstand opgelopen. Een deel van de leerlingen kan dat met privé-bijlessen weer inlopen, maar een deel ook niet. Hierdoor worden bestaande verschillen alleen maar groter. Moeten de scholen daar iets aan doen?

Bijles

Run op bijlessen

De coronacrisis heeft een run op bijlessen veroorzaakt. Leerlingen hebben massaal achterstanden opgelopen door de lockdown en ook door zieke juffen en meesters. Door de vele corona- en quarantaineregels staan er vaak wisselende docenten voor de klas, en ook dat komt de kwaliteit van het onderwijs niet altijd ten goede. 

Veel betaalbare manieren van bijles zitten al maanden overvol. Gezinnen die het kunnen betalen, wijken uit naar duurdere alternatieven. Maar, daardoor wordt de kloof tussen de leerlingen alleen maar groter. Wat kunnen scholen daar zelf aan doen?

Bijles

Twee tot drie jaar extra aandacht

PO-Raad-voorzitter Rinda den Besten gaf aan dat leerlingen die een achterstand hebben opgelopen, twee á drie jaar extra aandacht, zoals bijles, op school moeten krijgen. Er moet dus tijd en geld komen om extra ondersteuning aan de leerlingen te bieden. "We moeten deze generatie echt langdurig blijven volgen", zegt ze.

Dit advies is ook doorgegeven aan onderwijsminister Arie Slob. Een eerder aangekondigde kapitaalinjectie is geen structurele oplossing. Er zal meer geïnvesteerd moeten worden in het onderwijs in de hele breedte, aldus Rinda den Besten. 

Het kan een leerling namelijk blijven achtervolgen: iemand die in groep acht minder les heeft gehad door corona, kan daar op latere leeftijd, op de middelbare school, nog hinder van ondervinden. Daar moeten oplossingen voor komen. 

Er zijn dus extra handen nodig op de scholen. De werkdruk is al hoog, dus de benodigde bijlessen kunnen niet op de schouders van de huidige docenten terecht komen.

Bijles

Andere alternatieven

Ondertussen worden er ook andere alternatieven ontwikkeld om leerachterstanden weg te werken. Zo springt hightechbedrijf ASML in de bres met bijlessen door medewerkers. Samen met het centrum voor zorg en onderwijs Spectrum Brabant organiseren ze een gratis bijlesprogramma. 

Dit programma is bedoeld voor alle middelbare scholen in de regio Brainport Eindhoven. Het doel is om dit jaar tenminste 400 uur bijles te verzorgen in exacte vakken als natuurkunde, scheikunde en wiskunde.

RSI klachten

Waar ligt de bal?

Een initiatief dat wij natuurlijk van harte toejuichen. Laten we hopen dat er meer bedrijven volgen. Of zouden de scholen zelf meer moeten doen? Wat vind jij? We lezen het graag in een reactie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Schrijf je in voor tips, gratis materiaal en laatste updates!

Trainingen ChatGPT, Escape Spel en Burgerschap nu met subsidie GRATIS bij jou op school