Share

Gameverslaving bij jongeren en kinderen: hoe je als docent kunt helpen

Als docent op het middelbare of voortgezet onderwijs heb je ongetwijfeld te maken met leerlingen die veel tijd besteden aan gamen. Maar, wanneer is het een leuke hobby en wanneer wordt het een gameverslaving? In dit artikel gaan we dieper in op wat gameverslaving is en wat je als docent kunt doen om een gameverslaafde leerling te helpen.

Gameverslaving


Wat is gameverslaving?

Als docent is het belangrijk om te weten wat een gameverslaving inhoudt. Het is een aandoening waarbij leerlingen niet meer in staat zijn om te stoppen met gamen, ook al heeft dit negatieve gevolgen op het dagelijks leven. Het wordt gezien als een gedragsverslaving en valt onder de noemer van verslavingsstoornissen. 

Hoe vaak komt deze verslaving voor?

Het is lastig om exact te bepalen hoe vaak gameverslaving voorkomt, omdat er geen officiële diagnose voor bestaat. Wel zijn er schattingen dat ongeveer 1 tot 10% van de gamers in meer of mindere mate verslaafd zijn. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat vooral jongens tussen de 12 en 15 jaar het meeste risico lopen op het ontwikkelen van gameverslaving.

Gameverslaving

Hoe weet je of je leerlingen gameverslaafd zijn?

Het is lang niet altijd eenvoudig om een gameverslaving te herkennen bij leerlingen. Veel symptomen zijn dan ook niet specifiek tot dit probleem te herleiden - het zijn signalen die bij veel meer onderliggende problemen passen. Toch zullen we de sypmtomen hier benoemen.


Gameverslaving

Wat zijn de symptomen?

Je wilt als docent  natuurlijk weten of je leerlingen in de klas hebt, die mogelijk last hebben van problematisch gamen. Daarom is het belangrijk dat je weet welke signalen hier op kunnen wijzen. De belangrijkste symptomen van een gameverslaving hebben we hieronder op een rij gezet. 

Leerlingen zijn vermoeid

Als een leerling te veel tijd besteedt aan gamen, kan dit leiden tot vermoeidheid en uitputting. Heb je een leerling in de klas die uitgeput en vermoeid overkomt, dan kan dit een symptoom van gameverslaving zijn (maar, het kan natuurlijk ook een symptoom van iets anders zijn). 

Leerlingen zijn prikkelbaar 

Een ander symptoom van gameverslaving is prikkelbaarheid. Leerlingen kunnen gefrustreerd en boos reageren. Dit speelt met name wanneer het gamen gestopt wordt. Als docent zou je dit kunnen signaleren wanneer leerlingen onderbroken worden op hun mobiele games in de pauze, bijvoorbeeld. 

Leerlingen zijn afwezig 

Leerlingen die gameverslaafd zijn, kunnen zich terugtrekken uit sociale activiteiten en minder aanwezig zijn op school. Ze kunnen bijvoorbeeld verzuimen of te laat komen. Merk je dat een leerling steeds vaker verzuimt of regelmatig te laat komt? Dan is dat natuurlijk een goede reden om met hem of haar in gesprek te gaan. 

Leerlingen presteren minder goed 

Een ander heel belangrijk symptoom van een gameverslaving is het teruglopen van de schoolprestaties. Leerlingen kunnen zich minder goed concentreren op school en minder gemotiveerd zijn om te leren. Het is belangrijk om hierop te letten en de leerling te helpen om de balans tussen gamen en schoolwerk te vinden.

Gameverslaving

Welk effect heeft een gameverslaving op je leerlingen en hun schoolprestaties? 

Zoals we hierboven al aangeven, kan een gameverslaving serieuze gevolgen hebben voor leerlingen. De schoolprestaties kunnen er echt onder lijden. Het gebrek aan energie en motivatie kan ook weer zorgen dat leerlingen minder sociale contacten hebben en een slechtere gezondheid ontwikkelen.

Wat kun je er als docent tegen doen?

Als docent kun je een belangrijke rol spelen bij het helpen van gameverslaafde leerlingen. 

Ga in gesprek met de ouders 

Als je een vermoeden van een gameverslaving bij een leerling hebt, ga dan ook het gesprek met de ouders aan. Zij zijn in eerste instantie degenen die de leerling op hun gedrag kunnen en moeten aanspreken.

Maak gebruik van voorlichting

Er zijn verschillende organisaties die voorlichting geven over gameverslaving. Maak hier gebruik van! Zo maak je je leerlingen bewust van de gevaren van een gameverslaving. 

Verwijs door naar hulpverlening 

Heeft één van je leerlingen een serieuze gameverslaving? Ga in gesprek met de ouders en verwijs de leerling eventueel door naar hulpverlening. Hierbij kun je denken aan een psycholoog of een verslavingskliniek

Meer leren over de kansen en gevaren van het internet?

Kijk even hier voor extra informatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Schrijf je in voor tips, gratis materiaal en laatste updates!

Trainingen ChatGPT, Escape Spel en Burgerschap nu met subsidie GRATIS bij jou op school