Share

Kunnen we het nakijken van huiswerk toevertrouwen aan Artificial Intelligence? 

De werkdruk in het onderwijs is hoog. Ondertussen zien we ontwikkelingen in Artificial Intelligence (AI) snel toenemen. Dat leidt wellicht tot kansen voor het onderwijs. Staat er binnen enkele jaren een robot-docent voor de klas? Of, meer realistisch: kunnen we het nakijken van schoolwerk in de nabije toekomst overlaten aan algoritmes en slimme systemen?

ict onderwijs

Artificial Intelligence gaat zich mengen in het onderwijs

De opkomst van techniek in de het onderwijs is al een tijdje gaande. We gebruiken een smartboard, een digitale lerarenagenda en in elke klas zien we Chromebooks of Macbooks terug. Maar, als we de ontwikkelingen in ogenschouw nemen, kan het allemaal nog veel verder gaan. 

Ondertussen ontwikkelt Artifical Intelligence zich in rap tempo door. Geen gekke gedachte dus, dat deze kunstmatige intelligentie zich ook in het onderwijs gaat mengen.

Digitale onderwijs assistent

erExperiment met digitale onderwijsassistent

Georgia Tech, een universiteit in Atlanta in de VS, heeft er een aantal jaren terug al een experiment mee gedaan. Ze besloten een robot in te zetten als onderwijsassistent, echter zonder dat de leerlingen dat wisten. 

Het enige wat de studenten opviel was dat Jill Watson - zo was de robot genoemd - veel sneller vragen beantwoordde en feedback gaf dan andere onderwijsassistenten.

Het grote voordeel van een digitale onderwijsassistent is natuurlijk dat deze altijd klaar staat om direct te reageren, dat ze in principe op alle studenten tegelijk kan reageren en dat ze nooit moe of afgeleid is. 

Er zitten ook nadelen aan een dergelijke digitale assistent. Deze robot is getraind om heel specifiek over bepaalde onderwerpen vragen te beantwoorden. Als het over andere onderwerpen gaat, heeft de AI geen nut. Tenzij de AI zelflerend wordt, maar zo ver waren ze in dit geval nog niet. Wie weet komt dat nog. 

Maar, er spelen ook andere vragen. Wat betekent het menselijke aspect, bijvoorbeeld, in de student-docent relatie? Voelt positieve feedback van een robot hetzelfde als van een docent? Waarschijnlijk niet. En kan een robot empathisch zijn als het nodig is?

RSI klachten voorkomen

 Algoritmes voor nakijkwerk 

Het zal voorlopig dus nog wel even duren voordat we digitale onderwijsassistenten bij elke klas kunnen betrekken. Wat echter een stuk dichter achter de horizon ligt, is nakijkwerk uitbesteden aan slimme algoritmes.

Software ontwikkelaars hebben namelijk een methode ontwikkeld om werkstukken (papers) te beoordelen, met behulp van AI. Het nakijken van werkstukken is normaal gesproken een tijdrovend werk, maar met deze algoritmes kan het snel en in bulk.

Artificial Intelligence onderwijs

Hoe werkt deze oplossing?

Simpel gezegd is de hiervoor genoemde methode om papers te beoordelen een software-oplossing die kunstmatige intelligentie toepast om betrouwbare cijfers te geven. Deze AI-software combineert menselijk begrip met machine learning. De AI-beoordelingssoftware verzamelt statistieken voor het beoordelen van opdrachten via papers die zijn beoordeeld door docenten of professoren. Deze handmatige beoordelingsinformatie wordt door het softwaresysteem opgeslagen om de beoordelingsstatistieken bij te werken. 

Vervolgens kan de Artificial Intelligence daarmee aan de slag en binnen enkele seconden complete werkstukken in bulk nakijken. Van elk nagekeken stuk leert de AI weer, zodat het daarna nog beter en betrouwbaarder is. 

Uit checks bleek dat er een verwaarloosbaar verschil was tussen cijfers die toegekend werden door docenten en de cijfers die de Artificial Intelligence toekende. Een heel betrouwbare techniek dus. 

De toepassing van deze technieken zou de belasting op docenten behoorlijk verminderen. Maar, er zijn meer voordelen. De Artificial Intelligence blijft leren van handmatig nagekeken werk en blijft zo up-to-date. Denk ook aan examenuitvoerende instanties: die hoeven geen extra personeel in te huren voor het vele nakijkwerk.

Wat vind jij ervan?

Dit zijn natuurlijk behoorlijk vergaande ontwikkelingen. Wat vind jij hiervan? Zou jij het nakijkwerk toevertrouwen aan Artificial Intelligence, als dat je meer ruimte geeft om aandacht aan je studenten of leerlingen te besteden? We lezen het graag in een reactie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Schrijf je in voor tips, gratis materiaal en laatste updates!

Trainingen ChatGPT, Escape Spel en Burgerschap nu met subsidie GRATIS bij jou op school