Share

Mijn ervaringen met Escape room

Als leerkracht heb je steeds weer nieuwe uitdagingen in de klas. Eén van mijn grootste uitdagingen gedurende dit schooljaar was dat er niet altijd een prettige sfeer in de klas was. Er hadden zich een paar groepjes gevormd die niets met elkaar te maken wilden hebben en een aantal andere kinderen lagen helemaal buiten de groep. Er werd gepest en geroddeld.

Hoewel ik veel verschillende dingen had geprobeerd leek het wel of het steeds alleen maar erger werd. Niets scheen te helpen. Een collega vertelde mij dat ze net een cursus “Escape room in de klas” had gedaan en dat het haar ook had geholpen om de sfeer in haar klas te verbeteren. Ik houd ontzettend veel van puzzels en spelletjes, en was zelf al in verschillende Escape rooms in Amsterdam geweest met mijn eigen familie. Het idee dat Escape room in de klas zou kunnen helpen om de sfeer te verbeteren tussen mijn leerlingen, daar had ik een hard hoofd in. Ik vertelde mijn collega dat ik sceptisch was maar ze motiveerde mij om de training toch te volgen.

Na het volgen van de Escape the Classroom training besloot ik om mijn eerste Escape room te maken over het klimaat. Ik koos bewust een onderwerp dat niets met pesten te maken had. Terwijl ik de Escape room maakte voelde ik het kind in mij naar boven komen. Terwijl ik  ‘s avonds  aan tafel mijn puzzels aan het maken was, keken mijn kinderen en man lachend toe. Ze zagen mij steeds enthousiaster worden. Toen de Escape room bijna af was zonk de moed opeens in mijn schoenen. Er kwamen allerlei vragen op: “Hoe moet ik dit aanpakken met de pestkoppen van de klas? Zet ik ze juist samen in een groepje of juist niet? Wat doe ik met de kinderen die buiten de groep vallen en ook nog eens erg verlegen zijn?

Na overleg met een collega besloot ik dat ik de pesters uit elkaar zou halen en dat ik het gewoon een keer moest proberen. Het spel ging veel beter dan verwacht, ik keek toe en gaf zo nu en dan een hint. Toen ik zag dat kinderen die anders nooit met elkaar praten nu elkaar hielpen om zo snel mogelijk achter de oplossingen van de puzzels te komen werd ik zelfs een beetje emotioneel!

Na afloop was het tijd om te reflecteren met mijn leerlingen. Een meisje zei “Ik was misschien wat te dominant volgende keer ga ik daar op letten”. Dat deze opmerking kwam van een meisje die in de les ook regelmatig dominant is en ruzies uitlokt vond ik erg interessant. Natuurlijk betekende dit niet dat de sfeer in de klas opeens goed was, maar het gaf mij wel hoop dat er een betere sfeer mogelijk was in mijn klas.

Ik besloot om vaker te reflecteren met mijn leerlingen, niet alleen over de Escape room maar ook over andere dingen. Dat was een slimme zet want ik merkte dat kinderen meer over hun eigen gedrag gingen nadenken. Inmiddels heb ik nog twee Escape rooms voor de klas gemaakt, en dat ging ook heel goed. Mijn leerlingen en ik zijn erg enthousiast over deze nieuwe werkvorm. Ze vragen mij nu steeds wanneer we weer een Escape room gaan spelen. Ik heb nu afgesproken dat we volgend jaar gezamenlijk een Escape room gaan maken voor de parallelklas, daar kijken we allemaal naar uit!

Volgende week gaan we als eind activiteit voor de zomervakantie de laatste Escape the classroom spelen; dit keer over pesten. Juist nu de sfeer in de klas iets beter is geworden wil ik ze leren wat voor invloed pesten heeft. Ik wil ze iets meegeven om over na te denken.

Volgend schooljaar geef ik weer les aan deze leerlingen en gaat het volgens mij allemaal wel goed komen. Ik had niet gedacht dat er door af en toe een andere werkvorm te gebruiken er zoveel zou kunnen veranderen. Ik heb geleerd om Escape room in de klas te gebruiken maar waar ik nog het meest dankbare voor ben is dat ik levensles heb gekregen. Gaat het niet linksom dan rechtsom. Je moet als leerkracht altijd proberen de uitdagingen aan te gaan en wat is het een fijn gevoel als je merkt dat het lukt! Ik ga nadenken over andere onderwerpen voor Escaperooms in mijn klas en ik kan niet wachten om ze na de vakantie te spelen!

Juf Annemieke


Escape the Classroom trainingen van Docentenbijscholing worden online, op locatie en op school gegeven. Bekijk de cursuspagina voor meer informatie: https://www.docentenbijscholing.nl/cursus-escape-the-classroom/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Schrijf je in voor tips, gratis materiaal en laatste updates!

Trainingen ChatGPT, Escape Spel en Burgerschap nu met subsidie GRATIS bij jou op school