Share

Mijn Persoonlijke Ontdekking van Mindmaps

Als docent heb ik altijd gestreefd naar effectieve manieren om mijn leerlingen te betrekken bij het lesmateriaal en hen te helpen moeilijke concepten te begrijpen. Toen ik genetica behandelde, merkte ik dat veel leerlingen worstelen met het begrijpen van de complexe processen en concepten. Ik wist dat ik iets anders moest proberen om hen te helpen.

Een collega wees mij op een nieuw idee:  mindmappen. Ik was meteen gefascineerd door de eenvoud en de potentie ervan om complexe informatie op een overzichtelijke manier te presenteren. Ik besloot mindmaps te integreren in mijn lesplan voor genetica.

Joost Maas, Biologie Docent


Mindmap biologie


Het Gebruik van Mindmaps in de Geneticales

Ik begin mijn geneticales door een grote mindmap op het bord te maken. Ik plaats het centrale thema "Genetica" in het midden en voeg daarna subonderwerpen toe zoals genen, chromosomen en mutaties. Ik gebruik verschillende kleuren en symbolen om de relaties tussen de concepten te verduidelijken.

Wanneer ik de mindmap deel met mijn leerlingen, merk ik meteen een verschil. Ze vinden het leuk, omdat het een nieuwe vorm is. Een van de leerlingen zei dat ze het op een spel vond lijken. Het visualiseren van de complexe informatie maakt het makkelijker en overzichtelijker om de samenhang te begrijpen.

Leerlingen die zelf gaan mindmappen

Om de betrokkenheid van mijn leerlingen te vergroten, geef ik hen de opdracht om hun eigen mindmaps over genetica te maken. Ik moedig hen aan om creatief te zijn en hun persoonlijke stijl toe te passen. De resultaten zijn verbluffend. Leerlingen gebruiken kleurrijke tekeningen, symbolen, foto´s en kernwoorden om hun mindmaps vorm te geven. Elk werkstuk weerspiegeld hun unieke manier van denken en begrijpen. Leerlingen vinden het op deze manier veel makkelijker om genetica te begrijpen.

Het meest opvallende is dat de leerlingen niet alleen de informatie beter begrijpen, maar ook de verbanden en relaties tussen de verschillende concepten kunnen zien. Bovendien gaan ze, wanneer ze elkaar hun eigen mindmap laten zien, aan elkaar uitleggen hoe alles werkt.  De mindmaps geven hen een overzichtelijke structuur die helpt  om de stof te organiseren en te onthouden. Het visuele aspect zorgt ervoor dat de informatie beter begrepen wordt.

Bovendien bevordert het maken van mindmaps de creativiteit van de leerlingen. Ze zijn vrij om hun eigen stijl en ideeën toe te passen. Sommige mindmaps zijn ware kunstwerken, terwijl andere zich meer richten op het helder presenteren van de concepten. De reacties van de leerlingen op deze benadering zijn overweldigend positief. Ze vinden het leuk en motiverend om op een creatieve manier met de lesstof bezig te zijn. Het gebruik van mindmaps zorgt voor een actieve betrokkenheid bij het leerproces. Ze voelen zich eigenaar van hun eigen leerervaring en hebben het gevoel dat ze de stof beter begrijpen en onthouden. Na het maken van de toetsen zie ik inderdaad dat leerlingen goede resultaten krijgen na oefenen met de mindmaps.

Mindmap

Mijn conclusie

Het gebruik van mindmaps in het onderwijs kan een diepgaand effect hebben. Door complexe onderwerpen zoals genetica op een visuele en gestructureerde manier te presenteren, ontwikkelen mijn leerlingen een beter begrip en zijn ze in staat om de leerstof beter te onthouden. Daarnaast hun kunnen ze hun creativiteit  uiten en zijn ze actief betrokken bij het leerproces. Ik ben ervan overtuigd dat het gebruik van mindmaps een waardevol hulpmiddel is om het leren te verrijken en leerlingen te helpen. Ik deed al vaak quizzen met mijn leerlingen zoals Kahoot, daar hadden ze ook altijd plezier in. Nu ga ik meer gebruik maken van mindmappen, ook voor andere onderwerpen dan genetica. 

Leer ook hoe je in een handomdraai mindmappen kunt maken en toepassen. 
Als je je nu inschrijft voor een van deze trainingen geven we je een mooie zomer korting!
Klik hier voor meer informatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Schrijf je in voor tips, gratis materiaal en laatste updates!

Trainingen ChatGPT, Escape Spel en Burgerschap nu met subsidie GRATIS bij jou op school