Share

Nieuwe cursus Scrum op School

Scrum op School is een methode voor het begeleiden van leerlingen waarbij de verantwoordelijkheid voor het leerproces van de docent aan de leerlingen word gedelegeerd. Oorspronkelijk is Scrum in de jaren negentig ontstaan bij de ontwikkeling van complexe IT producten en software.

Inmiddels wordt Scrum ook veel gebruikt  in andere sectoren, bijvoorbeeld in de bouw of zelfs in de mode. Sinds een jaar of vijf wordt Scrum ook gebruikt binnen het onderwijs, vaak met verbluffende resultaten. Scrum stimuleert leerlingen tot samenwerking en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

In deze cursus leer je Scrum op School toepassen in jouw klas. Tijdens de cursus ga je direct aan de slag met Scrum, echt praktijk leren dus!

Scrum op School kan worden ingezet voor grotere of kleinere ontwikkelprojecten. Een toenemend aantal docenten gebruikt Scrum op School voor het hele vak, maar Scrum op School kan ook prima worden ingezet voor een bepaald project of voor bijvoorbeeld een themaweek.

Leerlingen worden ingedeeld in teams van vier kinderen, die zijn samengesteld op basis van complementaire kwaliteiten van de teamleden. De docent bepaald wat er wordt geleerd; de leerlingen bepalen hoe ze de leerdoelen realiseren. Aan het begin van elk traject worden duidelijke leerdoelen en deadlines bepaalt. Het werk wordt verdeeld in sets van leermaterialen die er voor zorgen dat de leerdoelen worden bereikt, deze worden ‘Sprints’ genoemd. De Sprints vormen het hart van Scrum op School. Na elke Sprint leveren de teams een deelproduct op en doen een zgn. Retrospective; een proces om te kijken hoe de Spint is gegaan en wat er verbeterd kan worden aan de manier waarop het team werkt.

Scrum op School werkt met duidelijk gedefinieerde rollen en processen. Scrum op School is simpel te begrijpen maar niet altijd eenvoudig om te gaan gebruiken. Het is namelijk een geheel andere manier van werken dan het traditionele leermodel en zowel docent als leerlingen hebben tijd nodig om aan Scrum op School te wennen.

Lees hier meer over onze nieuwe cursus Scrum op School

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Schrijf je in voor tips, gratis materiaal en laatste updates!

Trainingen ChatGPT, Escape Spel en Burgerschap nu met subsidie GRATIS bij jou op school