Share

Plagiaat tools: AI checkers en andere tools

We leven in een tijdperk waarin leerlingen klakkeloos iets kunnen overnemen van het internet. Of ze laten een AI-tool een compleet werkstuk schrijven. Als docent wil je natuurlijk voorkomen dat een leerling misbruik maakt van deze mogelijkheden. Daarom kun je plagiaat tools inzetten. In dit artikel bespreken we een aantal van deze tools, zoals AI checkers. Helaas blijken ze vooral voor Nederlandse teksten niet erg accuraat.

ChatGPT onderwijs


ChatGPT leerlingen


AI of geen AI?

Met de opkomst van AI tools, zoals Chat GPT, kunnen leerlingen binnen een handomdraai hele teksten generen. Hoe ga je hiermee om? Als docent wil je dat leerlingen hier in elk geval geen misbruik van maken. Wat blijft er nog over van het leerproces als er alleen een prompt is ingegeven? Om te controleren of een tekst door AI is geschreven, zijn er tools beschikbaar die hiervoor een indicatie kunnen geven. Die behandelen we in dit artikel. 

Een andere vorm van plagiaat is het letterlijk knippen en plakken van teksten die op websites op het internet staan. Ook hier zijn specifieke tools voor om dit te controleren, die we hieronder ook behandelen. 

Tot slot is er nog het zogenaamde contract cheating. Hierbij huurt een leerling iemand anders in om een werkstuk of scriptie te schrijven. Het enige platform dat mogelijkheden heeft om dit te detecteren, is Turnitin (ook deze behandelen we hieronder). 

ChatGPT leerkrachten

AI checker tools

Hier bespreken we eerst de tools waarmee je specifiek fraude met AI-tools kunt controleren. Dit zijn bijvoorbeeld generatieve AI’s, zoals Chat GPT of Copy.ai. De meeste AI checker tools werken het beste met Engelse teksten. Voor Nederlandse teksten is het nog niet altijd accuraat, daarom moet je ook zelf goed blijven opletten - hiervoor geven we onderaan dit artikel nog een aantal tips.

Contentdetector.ai

Op contentdetector.ai voer je simpelweg een tekst in en deze website controleert of het sprake is van een tekst die door AI gegenereerd is. De AI checker geeft in procenten aan hoe waarschijnlijk het is dat de tekst door AI gegenereerd is. 

Het lijkt er wel op dat deze AI checker moeite heeft om Nederlandse teksten goed te herkennen als AI. Houd dus een slag om de arm als je deze tool gebruikt. 


ChatGPT op school

Smodin

Smodin is een tool waarmee je Nederlandse teksten kunt controleren op AI. Je plakt de tekst en Smodin controleert het op AI generatie. Deze tool lijkt redelijk goed te werken, al beoordeelt hij een tekst van ons die 100% door AI is gemaakt, als 50% menselijk en 50% AI. Niet waterdicht, dus.

chatgtp onderwijs

Open AI text classifier

Deze tool is van Open AI, de makers van Chat GPT. Je voert ook hier gewoon een tekst in en vervolgens wordt aangegeven of dit mogelijk een door AI geschreven tekst is. Bij onze test had ook deze tool moeite om een Nederlandse tekst goed te controleren.

socrative


GPT detective 

Een echt Nederlands initiatief. GPT detective controleert specifiek op Nederlandse teksten. Je moet wel een account aanmaken om deze tool te kunnen gebruiken. Wil je meer dan 200 woorden controleren en wil je documenten kunnen uploaden, dan heb je een betaalde account nodig. Dit is dus in principe een betaalde tool. 

Deze tool lijkt wel redelijk goed te kunnen inschatten of een tekst door AI gegenereerd is. Bij een 100% door AI gegenereerde tekst gaf deze tool een AI score van 68%.

Onderwais detector

De detector van Onderwais is ook getraind om Nederlandse teksten te herkennen als AI teksten. Je kunt een tekst invoeren van maximaal 5.000 karakters. Op het moment dat wij deze tool wilden testen, werkte de tool niet.

Algemene plagiaat tools

Naast tools om de kans op tekst gegenereerd door AI te ontdekken, zijn er ook tools die plagiaat in bredere zin controleren. Deze tools controleren bijvoorbeeld op bestaande openbare bronnen, zoals websites en documenten die online staan. 

ai in de klas

Scribbr Plagiaat Checker

Met de Scribbr Plagiaat Checker, een Nederlandstalige tool, kun je documenten uploaden en controleren op fraude. Met een gratis account kun je alleen zien of er een groot of klein risico op fraude in de documenten aanwezig is. Wil je het volledige rapport zien, met bronnen, dan zul je moeten betalen. Je betaalt per controle, deze Nederlandse plagiaat checker kent geen abonnementsmodel.


plagiaat checker


Duplichecker

Met Duplichecker kun je teksten, documenten en links naar webpagina’s uploaden en laten controleren op fraude. Met de gratis variant kun je maximaal 1.000 woorden uploaden en checken. Met een premium account heb je meer mogelijkheden en kun je meer woorden controleren op fraude, maar moet je wel een abonnement afsluiten. 

Duplichecker is een Nederlandstalige fraude checker.

ChatGPT leerlingen

Turnitin Originality

Turnitin is een platform voor voortgezet en hoger onderwijs. Turnitin biedt verschillende producten aan, waaronder een plagiaat checker, genaamd Turnitin Originality. Deze tool controleert onder andere op overeenkomsten met bestaande content, tekstmanipulaties die gebruikt worden om fraude controles te omzeilen en codeplagiaat in programmeeropdrachten. 

Turnitin heeft ook mogelijkheden om gevallen van contract cheating (wanneer een student iemand anders inhuurt om een opdracht te maken) te beoordelen. 

Een erg uitgebreide tool, die dan ook niet gratis is. Turnitin wordt algemeen beschouwd als de marktleider op het gebied van plagiaatdetectie en zij bieden dan ook plannen aan voor je hele school.

i3Learnhubf


Grammarly Plagiarism Checker

Grammarly is een tool die helpt met foutloos, grammaticaal correct in het Engels schrijven. Grammarly  heeft ook een plagiaat checker. Deze tool vergelijkt een tekst met miljoenen webpagina’s. De tool is eenvoudig en gratis te gebruiken.

Tip: gebruik meerdere tools en let zelf goed op 

Er zijn dus verschillende tools op de markt om plagiaat en AI plagiaat te detecteren. De tools om plagiaat in brede zin te controleren werken vrij goed. Maar, de tools die AI teksten controleren, werken niet zo goed.  Zeker niet als het om Nederlandse teksten gaat. En AI ontwikkelt zich elke dag, dus geen enkele AI checker zal waterdicht worden. 

Ons advies is dan ook om voor AI plagiaat meerdere tools te gebruiken. Geven twee of drie tools een hoge kans dat het een AI tekst is? Dan is dat wellicht reden om hier het gesprek over aan te gaan met je leerling.

ChatGPT leerlingen

Ons advies: ga het gesprek aan met je leerlingen 

Plagiaatcheckers zijn dus nog niet 100% accuraat. Het kan zelfs zo zijn dat een zelfgeschreven tekst door een plagiaat-tool toch als AI-tekst wordt aangemerkt. Verdenk je een leerling van plagiaat? Ga dan het gesprek aan met je leerling. Vertrouw de plagiaat-tools zeker niet blindelings en probeer in een gesprek te achterhalen of je leerling een werkstuk zelf heeft geschreven of niet.

Let zelf op deze zaken 

Omdat de plagiaat-tools niet helemaal betrouwbaar zijn, kun je zelf op bepaalde dingen letten om plagiaat te identificeren. 

Let op zinsopbouw en variatie in woordkeuze 

Een ander advies is: let zelf goed op de zinsbouw en variatie in woordkeuze. Een AI model als Chat GPT heeft nog steeds erg de neiging om zinnen op dezelfde manier op te bouwen of om regelmatig dezelfde woorden te gebruiken. Als je dat opvalt, is de kans dus aanwezig dat een tekst door AI is gegenereerd. 

Let op complexe ideeën

AI-modellen hebben vaak ook moeite met complexe ideeën op diepgaande argumentatie. Als een tekst ongewoon geavanceerde concepten bevat zonder duidelijke bronnen, kan het een indicatie zijn van AI-generatie.

Vergelijk met eerder werk

Tot slot is het vooral slim om te letten op een menselijke schrijfstijl. Vergelijk dit werk met eerder werk van dezelfde leerling. Als er significante verschillen zijn in toon, woordkeuze of stijl, is dit een indicatie dat er AI gebruikt is.

chatgtp onderwijs

Laat leerlingen het werk in de klas maken

Wil je zeker weten dat de input van AI wordt uitgesloten van een opdracht? Laat de leerlingen dan in de klas met pen en papier werken. Dan weet je zeker dat ze alles helemaal zelf hebben bedacht. Dit materiaal kun je natuurlijk ook weer gebruiken om latere huiswerkopdrachten op stijl te controleren.

Conclusie: AI checker en plagiaat checkers

In dit artikel hebben we een aantal AI checkers en plagiaat checkers behandeld. Onze conclusie is dat de plagiaat checkers behoorlijk betrouwbaar zijn. Maar, de AI checkers doen, met name voor Nederlandse teksten, hun werk nog niet erg goed. 

Gebruik daarom je gezonde verstand en beoordeel de teksten van je leerlingen kritisch met de hierboven genoemde tips.

ChatGPT leerlingen

Zelf aan de slag met Chat GPT in het onderwijs?

De opkomst van AI is inmiddels niet meer te stoppen. De vraag is niet of het een plek in de klas gaat krijgen, maar hoe en wanneer precies. Wil jij hier als docent, teamleider of schoolleider snel in thuis worden? En wil je AI gebruiken in je voordeel, om je lessen makkelijker en leuker te maken? Schrijf je dan in voor onze training Chat GPT en AI in de klas.

Heb jij nog aanvullingen op deze plagiaat detectie en AI detectie tools? Dan lezen we dat graag in een reactie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Schrijf je in voor tips, gratis materiaal en laatste updates!

Trainingen ChatGPT, Escape Spel en Burgerschap nu met subsidie GRATIS bij jou op school