Share

Ga mishandeling van kids tegen

20 tot en met 26 november is Week tegen Kindermishandeling. Leerkrachten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het waarborgen van de veiligheid van kinderen en jongerenDocentenbijscholing vraagt daarom aandacht voor “21 minuten in de Week tegen Kindermishandeling”. 

Op 20 november om 11:55 organiseren Dessaur Trainingen en Stichting Praat twaalf, 21 minuten bijeenkomsten. In elke provincie één bijeenkomst, waarin aandacht wordt gevraagd voor kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling.

In de bijeenkomst zullen een ervaringsdeskundige en een gespreksleider aandacht vragen voor het thema kindermishandeling. Aan de 21 minuten bijeenkomsten werken 12  totaal verschillende organisaties (organisaties, gespreksleiders en ervaringsdeskundigen) mee, die allemaal een rol spelen, of kunnen spelen, bij het signaleren van kindermishandeling. Samen vormen deze organisaties een groot deel van de keten in de aanpak tegen kindermishandeling. De nadruk zal liggen op wat volwassenen kunnen betekenen voor een kind waar hij/zij zich zorgen over maakt. Dat een relatief klein gebaar een groot en positief effect kan hebben op het leven van een kind. Bekijk voor meer informatie de WEBSITE van Dessaur Trainingen. 

Week tegen Kindermishandeling
In Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor de aard en omvang van het probleem, maar ook voor wat je  kunt doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Er worden lokaal en regionaal verschillende activiteiten georganiseerd, een volledig overzicht vind je op de WEBSITE van Week tegen Kindermishandeling. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Schrijf je in voor tips, gratis materiaal en laatste updates!

Trainingen ChatGPT, Escape Spel en Burgerschap nu met subsidie GRATIS bij jou op school