Share

Ga jij als docent moeilijke gesprekken uit de weg?

Veel docenten vinden het lastig om gevoelige onderwerpen zoals pesten, discriminatie, homoseksualiteit en politiek in de klas te bespreken. Het uit de weg gaan van deze gesprekken kan echter leiden tot grotere problemen en de prestaties en het welzijn van leerlingen negatief beïnvloeden. Het is dus belangrijk om deze onderwerpen bespreekbaar te maken in de klas. Maar hoe doe je dat?

lastige gesrekken in de klas

De realiteit van het klaslokaal 

Onderzoeken wijzen uit dat veel docenten worstelen met het effectief herkennen en aanpakken van pestgedrag. Daarnaast blijkt dat gevoelige thema's zoals antisemitisme en homorechten vaak worden vermeden in de klasdiscussies. 

De oorzaak hiervan ligt wellicht in een gebrek aan vertrouwen in de eigen vaardigheden om dergelijke complexe onderwerpen goed te behandelen. Ook kan angst voor mogelijke escalatie een reden zijn om deze onderwerpen te vermijden. Als docent kun je je belemmerd voelen door de potentieel heftige reacties die deze gesprekken kunnen oproepen. Helemaal niet gek dus, dat je er dan maar voor kiest om deze belangrijke thema's uit de weg te gaan. 

Juist daarom is het erg belangrijk om hier werk van te maken. Laat jezelf gericht trainen en ondersteunen vanuit je onderwijsinstelling om je beter voor te bereiden op deze pedagogische uitdagingen.

Waarom je echt het gesprek moet aangaan

Het is ontzettend belangrijk om moeilijke gesprekken in de klas aan te gaan. Het heeft namelijk serieuze gevolgen als je het niet doet. Leerlingen kunnen gepest worden of leerlingen kunnen zich onbegrepen of gediscrimineerd voelen. 

Als jij niets zegt over pestgedrag, kan het behoorlijk uit de hand lopen en kunnen de slachtoffers hiervan ernstige emotionele en psychologische schade oplopen. Dit kan zelfs leiden tot angst, depressie en in extreme gevallen zelfs tot zelfmoordgedachten bij de getroffen leerlingen. Maar leerlingen kunnen ook het vertrouwen in jou als docent verliezen als ze het gevoel hun problemen niet serieus worden genomen of niet bespreekbaar zijn. 

Als je als docent controversiële onderwerpen vermijdt, kan dit leiden tot verdeeldheid en polarisatie onder de leerlingen. Maak je gevoelige onderwerpen, zoals de holocaust of homoseksualiteit, niet bespreekbaar, dan voedt je bij sommige leerlingen de gedachte dat dit nooit plaatsgevonden heeft of dat het niet wenselijk is. Je geeft in elk geval het signaal af dat het niet belangrijk genoeg is om over te discussiëren. 

Bovendien is het een belangrijke taak van jou als docent om je leerlingen te onderwijzen in kritisch denken, empathie en respect voor diversiteit. Cruciale vaardigheden in een multiculturele samenleving. Dat doe je bij uitstek door gevoelige thema’s te bespreken.  

Vermijd je deze onderwerpen, dan kan dit uiteindelijk bij de leerlingen leiden tot een gevoel van isolement, wat hun welzijn en schoolprestaties negatief beïnvloedt. Leerlingen hebben natuurlijk boven alles behoefte aan een veilige omgeving waarin ze zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

De rol van de ouders

Natuurlijk spelen ouders ook een cruciale rol bij het aanpakken van deze uitdagingen. Door open communicatie en samenwerking tussen ouders en school kunnen we een betere ondersteuning bieden aan de leerlingen. Ouders moeten worden betrokken bij de aanpak van gevoelige onderwerpen, zoals pesten, discriminatie en diversiteit. Dit kan onder meer gebeuren door regelmatige ouderbijeenkomsten, waarin de school haar aanpak en visie deelt en ouders de ruimte krijgen om hun zorgen en ideeën te uiten.

Het is ook van essentieel belang dat ouders zich bewust zijn van de ernst van deze kwesties en dat ze actief betrokken worden bij de oplossingen. Door samen te werken kunnen we een cultuur van respect, inclusie en begrip bevorderen, zowel op school als thuis. Ouders kunnen een waardevolle rol spelen door thuis met hun kinderen te praten over de onderwerpen die in de klas worden besproken, door hun kinderen aan te moedigen om empathie te tonen en door een positieve houding ten opzichte van diversiteit te bevorderen.

Door ouders actief te betrekken en samen te werken aan een veilige en ondersteunende omgeving, kunnen we de impact van gevoelige onderwerpen op leerlingen verminderen en hun welzijn en schoolprestaties bevorderen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij zowel docenten als ouders een belangrijke rol spelen in het creëren van een inclusieve en respectvolle leeromgeving voor alle leerlingen.


Schurende gesprekken

Een taak die niet genegeerd mag worden

Volgens Birgit Pfeifer is het aangaan van deze gesprekken een pedagogische taak die docenten niet mogen negeren. Het is daarom van groot belang dat onderwijsinstellingen investeren in training en onderzoek om docenten beter voor te bereiden op deze uitdagingen.

Door te investeren in relevante trainingen en onderzoek kunnen docenten beter worden uitgerust om deze gesprekken in de klas te voeren en een inclusieve en ondersteunende leeromgeving te creëren.

Kletskaarten pesten

Veel leerlingen zijn het slachtoffer van (cyber) pesten.
We vinden het cruciaal om hier aandacht aan te besteden. Daarom hebben we speciale kletskaarten ontwikkeld. Ze stimuleren gesprekken over dit belangrijke onderwerp. Download ze hier.


pesten op school

Tips voor gratis trainingen

Wil jij leren hoe je dit gesprek in de klas wel kunt voeren? Wij bieden verschillende trainingen aan waarin dit aan bod komt: 

Aiklas Burgerschap Overal: Lastige onderwerpen maak je bespreekbaar door originele gespreksvormen. Spellen, activiteiten, materialen, tools: AI verzint en maakt het voor jou. Je leert in één programma om gesprekken over burgerschap populair te maken én om AI te gebruiken.

Meesterlijk mentorschap: Deze training is ontworpen om docenten te voorzien van krachtige effectieve methoden en tools die mentor ervaringen transformeren en klaslokalen omtoveren tot een inspirerende en veilige leeromgeving. 

Burgerschap Bouwers: Burgerschap Bouwers is een populaire training op maat voor docententeams in het PO, MO en VO. Jouw team leert zelf beleid ontwikkelen op het gebied van burgerschapsonderwijs.

Identiteitscirkels Leer om Identiteitscirkels in te zetten om leerlingen te laten nadenken en praten over hun identiteit en die van anderen. De Identiteitscirkels maken lastige onderwerpen over identiteit en diversiteit bespreekbaar.

Het leren voeren van moeilijke gesprekken is een wezenlijk onderdeel van beide trainingen. 

En het mooiste is: Deze trainingen kunnen gratis bij jou op school worden georganiseerd dankzij subsidie! Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.


Trainingen Identiteitscirkels, ChatGPT, Escape the classroom,

Burgerschap bouwers, Mentor Meesters en Mediawijsheid
 nu met subsidie GRATIS bij jou op school.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Schrijf je in voor tips, gratis materiaal en laatste updates!

Trainingen ChatGPT, Escape Spel en Burgerschap nu met subsidie GRATIS bij jou op school