Share

Scholingsbudget onderwijs: hier heb je recht op als docent

Bijscholing is erg belangrijk voor docenten. Maar, waar betaal je je bijscholing van? Wij horen regelmatig van docenten die een training bij ons volgen, dat ze niet weten welke mogelijkheden voor scholingsbudget er zijn. Je hoeft je bijscholing namelijk niet altijd zelf te betalen. Lees hieronder op welk budget jij recht hebt als docent in het PO of VO.


scholingsbudget onderwijs


'Ik doe altijd datgene wat ik niet kan, om te leren hoe ik het moet doen.'

Picasso

Bijscholing is belangrijk voor docenten

We hoeven het jou waarschijnlijk niet uit te leggen, maar we doen het voor de volledigheid nog maar eens: bijscholing is ontzettend belangrijk voor docenten. Het onderwijs en de maatschappij is voortdurend in ontwikkeling. Nieuwe onderwijsmethoden, technologieën en pedagogische inzichten overspoelen elkaar als golven op een strand.

Het is dus erg belangrijk om als docent van een deel van deze ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Een docent die regelmatig bijscholing volgt kan nieuwe kennis en vaardigheden meteen toepassen in de klas. Zo ben je beter in staat om leerlingen goed te begeleiden of maak je je lessen leuker en interactiever door nieuwe technieken toe te passen. Ook voor je eigen ontwikkeling als professional is bijscholing cruciaal.  

Bijscholing verbetert de kwaliteit van docenten en van het onderwijs. Bovendien kan bijscholing er voor zorgen dat je als docent met meer plezier en energie voor de klas staat!

Veel docenten niet op de hoogte van budget voor ontwikkeling

Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de leerkrachten in het PO en het VO niet op de hoogte is van het budget dat ze voor persoonlijke en professionele ontwikkeling beschikbaar hebben. Dit beeld zien we ook terug bij onze cursisten, waarvan we regelmatig de terugkoppeling krijgen dat ze niet weten welke mogelijkheden ze hebben om onze cursussen en trainingen te vergoeden vanuit een scholingsbudget voor onderwijs.

scholingsbudget onderwijs
bijscholingbudget onderwijs

'Wie niet meer leert, veroudert sneller dan hem lief is.'

Einstein


 Scholingsbudget docenten PO: 500 euro budget voor professionalisering

In de COA PO kun onder artikel 9.3 vinden dat elke werknemer in het OP en OOP ‘naar rato van de werktijdfactor recht op een individueel professionaliseringsbudget van € 500 per jaar en 2 uren per werkweek’ heeft. Dat betekent dus dat je in overleg die 500 euro aan professionalisering kunt besteden. Je kunt dit geld ook (wederom in overleg) over 3 jaar opsparen om vervolgens een groter bedrag uit te kunnen geven. 

Ga vooral in gesprek met je leidinggevende of schoolleider over hoe jij dit budget kunt gebruiken om jezelf te ontwikkelen.

Scholingsbudget docenten VO: 600 euro budget voor professionalisering

Als docent in het VO heb je de beschikking over een budget voor professionalisering, zoals je kunt lezen in de CAO VO bij artikel 16. Als docent heb je recht op € 600,- per jaar voor professionalisering. Je mag zelf bepalen waarvoor je dit budget inzet. Je kunt het bedrag ook over een periode van 2 jaar opsparen, als je dat wel vooraf overlegt. 

Daarnaast heb je in het VO ook recht op 83 klokuren per jaar voor ‘deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten.’ Genoeg tijd dus, om een mooie training bij ons te volgen!

persoonlijk budget onderwijs
bijscholing docenten

 De lerarenbeurs: voor een bachelor- of masteropleiding 

Van een hele andere orde is de lerarenbeurs. Dit is een flinke beurs voor leraren die verder willen studeren aan een HBO of Universiteit. Je moet wel aan een aardig pakketje voorwaarden voldoen om de beurs te krijgen. Maar, dat is zeker de moeite van het uitzoeken waard als je van plan bent een bachelor of master-studie te gaan volgen.

Wat ga jij doen met je persoonlijke scholingsbudget?

Nu je weet dat je volgens je CAO recht hebt op scholingsbudget, kun je gaan nadenken over een relevante cursus of training voor jou als docent. Misschien wil je creatiever lesgeven, wil je aan de slag met tools die je lessen leuker en interactiever maken, beter omgaan met werkdruk of wil je zelf een escaperoom leren maken. Ons aanbod voorziet in een breed scala aan trainingen, allemaal gegeven door ervaren professionals uit het onderwijs. 

Wist jij dat je de beschikking over dit budget hebt? En wat ga je ermee doen? We lezen het graag in een reactie.



bijscholing budget onderwijs
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Schrijf je in voor tips, gratis materiaal en laatste updates!

Trainingen ChatGPT, Escape Spel en Burgerschap nu met subsidie GRATIS bij jou op school